CFP GOLIATH-studiedag

Hierbij vindt u de call for papers voor de GOLIATH-workshop die dit najaar (vrijdag 29 november 2013) wordt georganiseerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De workshop zal gaan over het maatschappelijk appel van de dichter van middeleeuwen tot vroegmoderne tijd. Voorstellen (ca. 300 woorden) voor een korte lezing (precieze lengte wordt nog bekend gemaakt) kunnen voor 15 september 2013 gestuurd worden naar: Johan Oosterman (RU Nijmegen): j.oosterman@let.ru.nl of Kornee van der Haven (UGent): cornelis.vanderhaven@ugent.be.

Reacties zijn gesloten.