Get going: The Nijmegen Spring School in Digital Humanities 2013.

Op 3-5 April wordt in Nijmegen een Lenteschool in de Digital Humanities georganiseerd: Get going: The Nijmegen Spring School in eHumanities 2013. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van de European Association for Digital Humanities. Drie onderwerpen komen aanbod: programmeren in Python (instructeur: Folgert Karsdorp), statissche analyse in R (instructeur: Peter Hendrix) en de analyse van sociale netwerken in Gephi (instructeur: Clément Levallois). De school is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. De kostprijs bedraagt 60 euro. Meer informatie vindt u op de officiële website: http://www.ru.nl/ehumanities/spring-school-2013/cfp/. De Engelstalige aankondiging gaat hierbij (CfP Spring school). Aanmelden kan bij de organisatoren (mike.kestemont@ua.ac.be of md@martenduering.com) door het doorsturen van een kort CV, met een summiere indicatie van eerdere ervaring op het gebied van de Digital Humanities — er wordt evenwel geen specifieke voorkennis vereist.