Vacature Expert onroerend erfgoed Regionaal Landschap de Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen zoekt een expert onroerend erfgoed (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Regionaal Landschap de Voorkempen is een vzw die actief is in het Noordwesten van de
provincie Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel
en 3 districten van de stad Antwerpen ). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak
van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie -en recreatie, het
zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren
projecten (op terrein) dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen
en de gemeentebesturen uit de streek.
In samenwerking met 9 gemeenten (Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Wijnegem,
Wommelgem, Kapellen, Zoersel, Ranst, Schilde) uit ons werkingsgebied werken we aan
de zorg voor onroerend erfgoed via een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
(IOED). De focus van deze werking ligt op het bouwkundig, archeologisch en
landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te
behouden, ontwikkelen en te ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en
deskundige partners willen we het erfgoed onder de aandacht brengen, zo een groot
draagvlak creëren en het veilig te stellen voor de toekomst.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar iemand om ons team te versterken als
expert onroerend erfgoed waarbij expertise rond bouwkundig erfgoed en
affiniteit met archeologie belangrijk is.

Je takenpakket.

Expert onroerend erfgoed:

 Op maat van de streek, jaaractieplannen Onroerend Erfgoed opmaken en mee
helpen realiseren op basis van het reeds gemaakte beleidsplan IOED Voorkempen.
 Missing links detecteren, inventariseren en analyseren van het onroerende erfgoed
in de Voorkempen.
 Lokaal draagvlak voor het Voorkempens Onroerend Erfgoed creëren en integreren
in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus en dat in overleg met de
verschillende actoren binnen de regio.
 Bouwt het erfgoednetwerk verder uit en brengt alle actoren samen (besturen,
administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers); zorgt voor
interdisciplinaire kruisbestuiving en coördineert gezamenlijke acties en projecten.
 Ontwikkeling, uitvoering en/of begeleiden van sensibiliserings-, communicatie- en
publieksgerichte initiatieven.
 Ondersteuning en advisering aan derden inzake het bestaande erfgoedinstrumentarium.
 Stimuleren en zoeken naar nieuwe initiatieven en/of projecten rond Onroerend
Erfgoed.
 Opmaak van erfgoedtoetsen voor bouwkundig erfgoed.
 Verankeren van het onroerend erfgoed in het ruimtelijk beleid.
 …

Je profiel

De kandidaat beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende
richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
 Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
 Architectuur
 Stedenbouw en ruimtelijke planning
 Monumenten- en landschapszorg
 Geschiedenis
 Bouwhistorica
 …

Je vaardigheden

 Je bent bij voorkeur vertrouwd met het werkingsgebied van Regionaal Landschap
de Voorkempen en IOED Voorkempen en kent het lokale erfgoednetwerk.
 Kennis inzake monumentenzorg.
 Affiniteit met archeologie.
 Notie van ruimtelijke ordening.
 Kennis van de wet en regelgeving inzake Onroerend erfgoed
 Consequent handelen conform het beleidsplan van de IOED en visie van de
gemeenten
 Communicatieve en sociale vaardigheden, in staat zijn zelfstandig overleg te
organiseren met de verschillende partners en betrokkenen en mensen te
motiveren tot samenwerking.
 Vertrouwd met het ontwikkelen van een visie en het vertalen ervan naar concrete
acties.
 Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken met zin voor verantwoordelijkheid.
 Teamspeler (niet terugschrikken voor het werken met en voor anderen) .
 Affiniteit met het erfgoed, de streekidentiteit en het landschap in de Voorkempen.
 Vlotte schrijfstijl en kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken.
 Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen).
 Goede kennis van PC-toepassingen en GIS applicatie is een pluspunt.
 Beschikken over rijbewijs B en eigen wagen.

Ons aanbod

 Voltijds contract van onbepaalde duur, maar in onderling overleg kunnen ook
andere regimes.
 Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, GSM
abonnement.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische
werkomgeving.
 Verloning volgens barema’s van provinciale overheid.
 Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen een mail ten laatste op 14 december 2017 naar info@rldevoorkempen.be,
met als onderwerp ‘sollicitatie expert onroerend erfgoed, en volgende documenten in
bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de geselecteerde kandidaten
via mail een thuisopdracht op 19 december 2017. Op 9 januari 2018 vinden de
sollicitatiegesprekken plaats waar de thuisopdracht wordt gepresenteerd als mondelinge
proef gevolgd door een schriftelijke proef.
U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.
Meer informatie? Ines van Limbergen gsm: 0474.74.68.94 of ines.vanlimbergen@rldv.be

Alle informatie vindt u ook op deze link.