Lezing Noël Geirnaert (hoofdarchivaris stadsarchief Brugge) n.a.v. zijn afscheid, 30 maart, Brugge

De vzw Levend Archief, de vriendenkring van het Brugse Stadsarchief, heeft het genoegen u uit te nodigen op de voorjaarslezing van afscheidnemend hoofdarchivaris Noël Geirnaert die terugblikt op zijn loopbaan. Bij die gelegenheid wordt in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) een publicatie van Noël Geirnaert voorgesteld. Op donderdag 30 maart 2017 om 18.00 uur in de Gotische Zaal van het stadhuis van Brugge, Burg 12.

➣ Verwelkoming, Philippe De Wulf, voorzitter van de vzw Levend Archief
➣ Voorjaarslezing, Noël Geirnaert, erehoofdarchivaris
➣ Voorstelling publicatie, Jan D’hondt, waarnemend hoofdarchivaris
➣ Slotwoord, Renaat Landuyt, burgemeester
➣ Receptie

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 24 maart 2017 via levend.archief@brugge.be of
via tel. 050/44 82 60.

De uitnodiging kan u in dit document.