Relics at the Lab, Brussel, 27-28 oktober 2016

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium organiseert op 27 en 28 oktober 2016 in Brussel de internationale workshop “Relics at the Lab”. De workshop wil in de eerste plaats wetenschappers van verschillende disciplines, betrokken bij de studie van relieken, samenbrengen en een wisselwerking in de toekomst stimuleren. Voorstellen voor presentaties zijn welkom voor 15 juni 2016. Meer informatie over deze workshop vind je hier.