Prijs ‘Pro Civitate’ 2015

De Koninklijke Academies voor Wetenschappen en Kunsten van België reiken de ‘Pro Civitate’ Prijs uit aan een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis. Kandidaturen voor de Prijs 2015, vergezeld van de nodige documenten, moeten worden ingediend vóór 30 april 2015. U vindt alle informatie in bijgaande oproep.