Schrijf je nu in voor de Landschapscontactdag

Beste,

De Landschapscontactdag staat dit jaar in het teken van ‘de industriële transformatie van het landschap in Vlaanderen’. Het programma voor die dag is nu ook bekend.

Wanneer?
7 september 2012

Interesse?
Schrijf je voor 3 september in op inschrijvingen@onroerenderfgoed.be .
Het inschrijvingsformulier en programma vindt u op onze website terug.

Betaling
Uw inschrijving is pas geldig na betaling van 45 euro op onderstaand rekeningnummer:
Ename Expertisecentrum vzw
IBAN: BE 58 0682 4079 8079
Met verplichte vermelding: landschapscontactdag 07/09/2012 + naam en voornaam

——————————————–
agentschap Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 19 bus 5
1210 Brussel
www.onroerenderfgoed.be
www.facebook.com/onroerenderfgoed