Essay prize “Bernard Hamilton” for Crusader Studies

In honour of the former president and current honorary president of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE), Professor Bernard Hamilton, and in recognition of his enormous contribution to the society and support of young scholars, the SSCLE will award an annual essay prize.

The Rules

 • The essay should be on any aspect of history, art history or archaeology of the Crusader period or otherwise relating to Crusader studies.
 • Any current doctoral student, or an individual who is within two years of receiving their doctorate is eligible to enter the competition.
 • The essay, excluding references and bibliography must not normally exceed 6,000 words and must conform with the editorial requirements of the SSCLE journal Crusades (available on the SSCLE webpage and in the Bulletin/Journal)).
 • Essays submitted elsewhere for competitions or publication will not be eligible for the prize.
 • The essays must be submitted as electronic copies as an e-mail attachment, to Professor Jonathan Phillips (email: J.P.Phillips@rhul.ac.uk) the SSCLE Postgraduate Officer, by 31 December 2018 (by 1 December in subsequent years)
 • Essays should be accompanied by details of the author’s name, address (including email address), institutional affiliation and degree registration.

The Decision

 • The essays will be read by a jury consisting of a panel drawn from the Committee of the SSCLE and the editors of Crusades.
 • The jury panel reserves the right not to award a prize in any particular year.
 • The jury decision will be announced in April.
 • The decision of the jury is final.
 • The winner of the essay competition will have their paper put forward to Crusades where, subject to the normal procedures of satisfactory reports from two anonymous external referees (and, if required, the chance to modify, amend or improve the piece on their advice), it will be published under the title ‘Bernard Hamilton Essay Prize’.
 • Names of prize winners will be posted on the SSCLE webpage and announced in the Bulletin.

Symposium “Vergeten Reformaties, Utrecht, 6-7 oktober 2017

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis organiseert samen met de tentoonstelling Luther in Museum Catharijneconvent, het NWO-onderzoeksproject ‘From monastery to market place’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en Luce (Tilburg School of Catholic Theology) twee congresdagen onder de titel “Vergeten reformaties”. Historici van verschillende universiteiten zullen hun licht laten schijnen op onderbelichte en vergeten aspecten van reformaties in de lange zestiende eeuw.

Op 6 oktober 2017 staat de diversiteit van de Reformatie centraal. Onder de titel “Vergeten reformaties: Lokale ontwikkelingen in de Nederlanden in de lange zestiende eeuw” wordt gekeken naar de ontwikkelingen op met name het platteland. De tweede dag “Vergeten reformaties: Verspreiding van nieuwe overtuigingen” op 7 oktober heeft de kracht van het woord als rode draad.

Meer informatie en het programma kan je vinden in dit document.

Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

De Prijs van het Gentse Historische Onderzoek wordt uitgereikt door de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) en bekroont een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent.

Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen, met name 2016-2017. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits.

De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde werk als monografie of als artikel te publiceren in de Verhandelingen/Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek, die dit jaar plaatsvindt op 25 november 2017 in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen.

De uiterste indiendatum is 11 september 2017.

Eén exemplaar van de masterscriptie wordt aangevuld met een elektronische versie en een kort CV, bezorgd op het adres van de MGOG, p/a prof. dr. Marc Boone, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar: Marc.Boone@ugent.be en AnneLaure.VanBruaene@UGent.be.

Autumn School H. Pirenne Institute “Editing Medieval Texts: Techniques, Opportunities, and Challenges”, 17-20 oktober 2017

Het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent stelt graag het programma van de internationale Autumn School 2017 voor, gericht op Masters en PhD studenten. Met deze Autumn School wil het Instituut tegemoet komen aan de opleidingsnoden van jonge onderzoekers en een aanvulling bieden op het huidige curricula, daarom is het centrale thema dit jaar “Edities en editietechnieken: middeleeuwse teksten”. De lessenreeks gaat door van 17 tot 20 oktober 2017 in Gent.

Meer informatie over deze Autumn School kan je vinden in dit document.

 

 

Workshop “Beyond Proto-Industry”, Ieper, 10 september 2017

Op zondag 10 september 2017 wordt te Ieper een internationale workshop georganiseerd met als titel “Beyond Proto-Industry. The Social Organisation of Pre-Industrial Textile Production in Town and Countryside. Case study: the Flemish West-Quarter”. Het is de afsluitende workshop van het FWO-onderzoeksproject “The town in the countryside. Textile production and town-countryside relations in the Flemish Westland (15th-16th centuries)” (Jim Vandermeulen, Peter Stabel en Tim Soens).

De workshop vindt plaats in de Lakenhalle in Ieper. Een aantal lezingen over de textielindustrie in het Vlaamse Westkwartier wordt gevolgd door een discussie met internationale experten over de geschiedenis van de textielindustrie. De workshop eindigt met een excursie naar een aantal pre-industriële textieldorpen rondom Ieper.

Meer informatie kan je vinden in dit document.

 

Vacature PhD student, Middeleeuwse politieke liederen/Medieval political songs, Ugent

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies is men op zoek naar een doctoraatsstudent binnen het project “The Diffusion and Reception of Political Songs in the Low Countries, c. 1300 – c. 1570” (promotor Prof. dr. Jan Dumolyn). Kandidaten beschikken over een diploma Master in de Geschiedenis of Historische Letterkunde, hebben kennis van Middelnederlands, paleografie en andere hulpwetenschappen en hebben ervaring met oorspronkelijk bronnenmateriaal. Datum van indiensttreding is 1 November 2017.

For more information about this job offer, see this website.

Meer informatie over deze vacature, zie deze website.

 

 

Workshop “Toponymie en sociale topografie van de pre-industriële steden in Vlaanderen en Brabant”, Gent, 23 november 2017

De onderzoeksalliantie UGent-VUB organiseert, in samenwerking met het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies, op 23 november 2017 in Gent een ééndaagse workshop over (stedelijke) toponymie in functie van of gerelateerd aan stadshistorisch en -archeologisch onderzoek. De bedoeling is dat onderzoekers, zowel historici, taalkundigen als archeologen, vanuit hun eigen onderzoek vragen in verband met plaatsnamen en/of sociale topografie in de steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant voorleggen aan een groep van experten, of zelf expertise ter beschikking stellen.

De organisatoren zoeken voor deze studiedag bijdragen in de vorm van casestudies (ca. 20 minuten) waarbij telkens specifieke toponymische en/of sociaal-topografische problemen worden voorgesteld en vervolgens ter discussie voorgelegd aan een groep van experten. De focus ligt op de steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant, al worden bijdragen uit omliggende regio’s niet a priori geweigerd.

Meer informatie over deze workshop kan je vinden in dit document.

Vacature PhD Student, “Imitation or differentiation? Documentary writing practices in the exercise of secular governance in Flanders and adjacent territories during the ‘pragmatische Wende’ of the late twelfth and thirteenth centuries”, Ugent

Aan de Vakgroep Geschiedenis en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent is men op zoek naar een doctoraatsstudent in het kader van het project “Imitatie of differentiatie? Documentaire schriftpraktijken in dienst van lekenbesturen in Vlaanderen en aangrenzende gebieden tijdens de ‘pragmatische omwenteling’ van de late twaalfde en dertiende eeuw” (promotor: Prof. Els De Paermentier, co-promotor: Prof. Jeroen Deploige).

Kandidaten zijn houder van een diploma Master in de Geschiedenis (of een gelijkwaardig diploma, studenten die hun masterscriptie in tweede zittijd 2017 indienen komen eveneens in aanmerking om te solliciteren), hebben interesse voor de hulpwetenschappen diplomatiek en paleografie en zijn in staat bronnen te analyseren die zowel in het Latijn als in de middeleeuwse volkstalen zijn opgesteld.

Meer informatie over deze vacature kan je vinden in dit document.

Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2017.

Stagiair tentoonstellingsproject “Haute Lecture by Colard Mansion. Vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge”

Voor het tentoonstellingsproject “Haute Lecture by Colard Mansion. Vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge” (zie website) zoekt de Openbare Bibliotheek Brugge gedreven stagiairs met (minimale) onderzoekservaring in de geesteswetenschappen en met een excellente beheersing van het Nederlands of Engels. Kandidaten worden verzocht een motivatiebrief en CV in het Nederlands of Engels te sturen naar evelien.hauwaert@brugge.be voor 1 september 2017.

Meer informatie kan u vinden in dit document.

Lezingen Byzantijnse Studies, Ugent, 16 augustus 2017

In  het kader van het project “Novel Saints. Studies in Ancient Fiction and Hagiography” en het “Database of Byzantine Book Epigrams” project, beiden aan de Ugent, worden de volgende twee lezingen georganiseerd:

 1. Anna Gialdini (Ligatus Research Centre, University of the Arts, London), “Negotiating Greekness in Early Modern Italian Book Production”, Wednesday 16 August 2017, 11am
 2. Uffe Holmsgaard Eriksen (Uppsala University), “Spatializing Biblical Narratives in Byzantium”, Wednesday 16 August 2017, 3 pm.

Beide lezingen vinden plaats aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, Lokaal 120.043.

Voor meer informatie over de sprekers als het abstract, zie deze website.