Vacature 2 Post-doctoral assistants in Digital Humanities, Ghent University

The Ghent Centre for Digital Humanities (Ghent University) is currently looking for two full-time digital humanities post-doctoral assistants in areas of a) Geo-humanities and b) Digital Textual Analysis. Candidates hold a PhD or equivalent degree in the humanities, social sciences or geography and have conducted academic research using a) GIS and data visualisation or b) digital textual analysis within the humanities. Applications must be received no later than Mai 11th 2016.

For more information about these two job opportunities, see this website.

 

Call for Papers, Divine (In)Justice in Antiquity and the Middle Ages, 4 november 2016, University of Sheffield

Het Medieval & Ancient Research Centre at the University of Sheffield (MARCUS) organiseert op vrijdag 4 november 2016 een studiedag met als thema “Divine (In)Justice in Antiquity and the Middle Ages”. De organisatoren zijn op zoek naar papers, die uiteenlopende aspecten behandelen van het concept Divine (In)Justine, vanuit verschillende disciplines, en dit voor de periode van ruwweg 8e eeuw B.C.E. tot c. 1500. Abstracts van ongeveer 200 worden verwacht ten laatste op 30 juni 2016.

Meer informatie over deze studiedag, met een lijst van mogelijke onderwerpen voor papers, kan je hier vinden.

 

 

 

Workshop “Women’s fortunes. Social and economic changes in the position of late medieval women (1300-1600)”, Leuven, 26-27 mei 2016

Op 26 en 27 mei 2016 vindt aan de KULeuven de internationale workshop Women’s fortunes. Social and economic changes in the position of late medieval women (1300-1600) plaats. Geïnteresseerde onderzoekers zijn van harte welkom op de workshop, mits voorafgaande registratie. Meer informatie over het opzet van de workshop, het programma en de inschrijving kan u hier vinden.

On May 26-27 2016, the international workshop Women’s fortunes. Social and economic changes in the position of late medieval women (1300-1600) will take place at the KULeuven.  The workshop is open to all interested researchers. For a description and program, and for more information on enrolment, please see the attached document.

Call for Contributions, Religious Connectivity in Urban Communities

Dr. S.A. Folkerts van de Universiteit Groningen is op zoek naar bijdragen voor de bundel “Religious Connectivity in Urban Communities. Reading, Worshipping, and Connecting in the Continuum of Sacred and Secular, 1400-1600”. Vooral bijdragen die een andere regio dan de Nederlanden bespreken zijn welkom. De deadline voor voorstellen is 15 mei 2016, de deadline voor de bijdragen is 1 december 2016. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot s.a.folkerts@rug.nl.

 

Uitstap VWM Zwingebied, 20 mei 2016

Op vrijdag 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek zijn jaarlijkse uitstap voor alle leden. Dit jaar trekken we naar de Zwinstreek, die momenteel onderwerp vormt van een interdisciplinair landschapsarcheologisch onderzoek, uitgevoerd aan de vakgroepen archeologie, bodembeheer en geschiedenis van de Universiteit Gent. Archeoloog Jan Trachet, die onderzoek voert naar de verdwenen havenstadjes, zal een rondleiding per fiets (ongeveer 25 km) geven in dit interessante landschap. We vertrekken vanuit Damme en fietsen onder meer langs de relicten van Monnikerede en Hoeke. Iedereen van harte welkom!

Meer informatie over deze uitstap vind je hier.

Meer informatie over het boeiende onderzoek naar de middeleeuwse voorhavens van Brugge vind je op deze website.

 

 

Call for Papers Landschapscontactdag “Sacrale landschappen”, Lier 7 oktober 2016

Op 7 oktober 2016 vindt in Lier de elfde Landschapscontactdag plaats. Tijdens de Landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en de dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Recente onderzoeksmethoden- en resultaten omtrent landschapsgenese worden voorgesteld, en dit vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. Dit jaar ligt de focus op sacrale dimensies binnen bepaalde landschappen. De organisatie zoekt papers, waarvan een voorstel in te dienen is voor 1 juni 2016.

Meer informatie vind je hier en op deze website