European Narrative Literature in the Early Period of Print , Utrecht, 24-25 november 2016

Op 24 en 25 november wordt aan de Universiteit Utrecht een congres georganiseerd over ‘European Narrative Literature in the Early Period of Print’, als slotcongres van het FWO-/NWO-project ‘The changing face of medieval Dutch narrative literature in the early period of print (1477-c. 1540)’.

Een call for papers werd recent gelanceerd. De deadline voor het indienen van voorstellen (in Engels, Frans of Duits) is 15 april 2016.

Relics at the Lab, Brussel, 27-28 oktober 2016

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium organiseert op 27 en 28 oktober 2016 in Brussel de internationale workshop “Relics at the Lab”. De workshop wil in de eerste plaats wetenschappers van verschillende disciplines, betrokken bij de studie van relieken, samenbrengen en een wisselwerking in de toekomst stimuleren. Voorstellen voor presentaties zijn welkom voor 15 juni 2016. Meer informatie over deze workshop vind je hier.

 

 

Groningen Book History Conference, 9 september 2016

Op vrijdag 9 september 2016 wordt in Groningen de “Book History Conference” gehouden. Masterstudenten en doctoraatsstudenten uit verschillende disciplines krijgen de mogelijkheid hun onderzoek aangaande uiteenlopende aspecten van het middeleeuwse en vroegmoderne boek te presenteren. De organisatoren zijn op zoek naar papers. Deadline voor de voorstellen is 1 juni 2016. Meer informatie vind je hier.

 

Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities, Brussel, 1-2 september 2016

Op 1 en 2 september 2016 vindt in Brussel het congres “Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities” plaats. De focus ligt op de manieren waarop peers die samenleefden in een gemeenschap in dagdagelijkse interacties van elkaar leerden. De organisatoren zijn op zoek naar papers over dit onderwerp. Deadline voor proposals is 1 februari 2016.  Meer informatie vind je hier.