Lezingenreeks rond het thema “Speculum arabicum – Objectiver lʼapport de lʼIslam dans lʼhistoire des sciences et des idées”

maandag 4 februari – DATABASES et TRAITEMENT INFORMATIQUE DES SOURCES

 • Isabelle Draelants (CNRS Nancy) SourcEncyMe : un corpus et une plateforme collaborative en ligne pour l’identification des sources des encyclopédies médiévales latines
 • Alessandro Vitale Brovarone (Università di Torino), La base de données RiStorAntI : projet, expérience, perspectives
 • Lorenzo Mainini (UCL) Bibliothèques virtuelles du Moyen Âge tardif : manuscrits et bases de données

maandag 23 maart – LES SOURCES du LEXIQUE SCIENTIFIQUE

 • Michèle Goyens (KULeuven) Médecine et langue de spécialité au Moyen Âge : réussites et échecs des traducteurs
 • Stephen Dörr (Universität Heidelberg), De l’Aldébaran au zodiaque – essai d’une typologie des sources du lexique astronomique en ancien français
 • Gianluca Valenti (UCL) Histoire des sciences et science dans l’histoire : enquête sur le lexique scientifique dans le deuxième livre du Miroir historial

maandag 6 mei – LES SOURCES ARABES

 • Daniel König (Goethe-Universität Frankfurt), Latin et Arabe : essai d’une histoire croisée
 • Florence Ninitte (UCL) Enquête sur les sources arabes et byzantines des biographies de Mahomet en Occident
 • Grégory Clesse (UCL) Thomas de Cantimpré et l’Orient : les sources arabes du Liber de natura rerum

Toutes les séances se tiendront de 10h à 12h45 salle ERAS 53

Collège Érasme, Place Blaise Pascal 1 – 1348 Louvain-la-Neuve

plus d’infos http://www.uclouvain.be/419390.html

contact godefroid.decallatay@uclouvain.be

Conferentie “Experiences of Governance: Navigating Jurisdictional Spheres in the Later Middle Ages”

2 March 2013
Clore Management Centre, Room 101
Birkbeck College, London

9.30am          Registration

9.45am          Introductory Comments

10.00am       Opening Keynote Address
Dr Ian Forrest (Oriel College, Oxford): Trustworthiness and institution formation in the late middle ages

11.10am           Tea & coffee break

11.40am          Graduate Session 1: Navigating Jurisdictions within Communities
                         Chair: Dr John Arnold (Birkbeck College, London)
Anke De Meyer and Prof Peter Stabel (University of Antwerp): Fashioning the self in late medieval courts of law: performance of guild identities in pardon letters and civil court cases in Bruges and Mechelen
Teresa Phipps (University of Nottingham): Urban courts and urban women: legal identity in theory and practice
Kenneth Duggan (King’s College, London):The words of law: how juries in Northumberland navigated jurisdictional boundaries when presenting cases of summary justice in the mid- to late-thirteenth century

1.00pm           Lunch

2.00pm          Graduate Session 2: Navigating Jurisdictions between Communities
                        Chair: Dr John Watts (Corpus Christi College, Oxford)
Claire Hawes (University of St Andrews): Ideas of authority and the language of burgh statute: Aberdeen in the later fifteenth century
Dr Tomislav Popic (University of Zagreb): The growth of procedural law in the fourteenth-century Dalmatian city communes: civil judicial practice in Zadar
Duncan Hardy (Jesus College, Oxford): Associative solutions to jurisdictional fragmentation in the southwestern Holy Roman Empire, c. 1350-1500

3.20pm           Tea & coffee break

3.50pm           Closing Keynote Address
Prof Jelle Haemers (University of Leuven): Governance, identity and petitioning in the medieval town (13th-14th centuries)

5.00pm           Round-table discussion

Note: We must vacate the Clore Management Centre by 6.00pm.

***

Lunch and refreshments will be provided free of charge to all registered participants.

To register, e-mail tomlukejohnson@gmail.com by 15 February 2013.  Please indicate in this e-mail any dietary requirements.  There is no registration fee. 

Sponsors: 

Oxford Centre for Medieval History

Department of History, Classics and Archaeology, Birkbeck College, London

 

Organisers:

Eliza Hartrich (Merton College, Oxford)

Tom Johnson (Birkbeck College, London)

Samantha Sagui (Fordham University)

Conferentie “Coin Use and Coin Circulation”

The Royal Numismatic Society of Belgium has decided to organize, in close collaboration with the Coin Cabinet of the Royal Library of Belgium, one-day conferences on the coinage and the monetary history of the Low Countries. These will take place every three years in alternation with the colloquia of the Coin Cabinet. The theme of the first conference on Friday May 24th 2013 will be Coin Use and Coin Circulation in the Low Countries during the Middle Ages (7th – 15th centuries). You can download the program at the following link:

Coin Use and Coin Circulation in the Low Countries during the Middle Ages

You are cordially invited to attend this meeting that will take place in the Lucien de Hirsch-Conference Room in the Coin Cabinet of the Royal Library of Belgium (conveniently situated near the central Railway station of Brussels).

This meeting is open to all and free of charge. Please confirm your attendance (by May 3th) as the number of participants is limited (reply to: celine.benamar@kbr.be). There will be the possibility to have a light lunch upon reservation (€ 10, please RSVP when you confirm your attendance). We also have a self-service cafeteria, no reservation required.

Symposium De Oranjeboom

De historische vereniging ‘de Oranjeboom’ organiseert op vrijdagmiddag 1 maart 2013 een symposium met als onderwerp de contra-reformatie en het ontstaan van een katholieke identiteit in Brabant in de zestiende en zeventiende eeuw. Er zijn sprekers van 3 universiteiten (Tilburg, Antwerpen en Leiden), waaronder Judith Pollmann. Iedereen is van harte uitgenodigd. Zie de flyer voor meer informatie: SymposiumOranjeboom.

Colloquium: Een materiële biografie van erfgoed

Een materiële biografie van erfgoed. Interdisciplinair bruggen bouwen tussen erfgoedpraktijk en exacte wetenschappen/natuurwetenschappelijk onderzoek (Colloquium 19 en 20 februari)

Van nature heeft de erfgoedsector affiniteiten met de humane wetenschappen. Maar, hoe kunnen musea, archieven en bibliotheken gebruik maken van inzichten en methodes uit de natuur- en exacte wetenschappen? Hoe kunnen ze elkaars praktijk en  inzichten over ons erfgoed verrijken?

Dit colloquium stelt de ‘materiële biografie’ van erfgoed centraal. Hiermee bedoelen we de materiële levensloop van een object vanaf het ontstaan tot vandaag. In welke toestand is het object tot ons gekomen? Welke ingrepen zijn er gebeurd? Wat kunnen we leren uit de huidige materiële verschijningsvorm van het object? Kan men gebruikssporen terugvinden? Welke immateriële informatie kunnen we lezen in de materie?  Op welke manier kunnen we de materialiteit het beste doorgeven aan de toekomst?

Centrale vragen daarbij zijn:

 • Hoe vinden erfgoedbeheerders en exacte wetenschappen elkaar bij het bestuderen van die materiële biografie?
 • Hoe beïnvloedt (natuur)wetenschappelijke kennis beslissingen m.b.t. het al dan niet interveniëren in het erfgoed?
 • Welke uitdagingen en kansen biedt die materiële biografie voor de toekomst van zowel professionele erfgoedwerkers als wetenschappelijk onderzoek?

Tijdens een tweedaags en meertalig colloquium zoeken we samen met u de antwoorden.

Op 19 februari komen in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel de erfgoedorganisaties aan het woord over hun relaties met exacte wetenschappen. Keynotespreker is prof. dr. Jonathan Ashley-Smith, gedurende 27 jaar Head of Conservation Victoria & Albertmuseum London .

Op 20 februari lichten erfgoedgerichte opleidingen toe hoe ze bruggen bouwen met de exacte wetenschappen. We treffen elkaar deze dag in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunst, Brussel. Keynotespreker is Dr. Jørgen Wadum, Hoogleraar Conservatie en Restauratie Universiteit Amsterdam.

Een gedetailleerd programma, praktische informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op onze website: http://www.faronet.be/kalender/een-materiele-biografie-van-erfgoed-interdisciplinair-bruggen-bouwen-tussen-erfgoedpraktijk

Dit colloquium is een organisatie van FARO, in samenwerking met de VUB, ULB en het Museum voor Natuurwetenschappen.

Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

De Academische Stichting Leuven kent, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) en het Komitee voor Frans-Vlaanderen v.z.w., een vijfjaarlijkse prijs toe ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen. In aanmerking komen proefschriften (of studies van vergelijkbaar niveau) die in de loop van afgelopen vijf jaar zijn verdedigd en/of gepubliceerd.

Uiterste indiendatum:  31 januari 2013
Voor meer informatie: http://www.kuleuven.be/asl/prijzen/Vlaanderen.htm

 

Masterclass HERA-project

What can we learn from a manuscript?
Eind april 2013 vindt in Utrecht een congres plaats ter afronding van het HERA-project ‘Dynamics of the Medieval Manuscript’. Ter gelegenheid hiervan wordt met steun van de Onderzoekschool Mediëvistiek op woensdagmiddag 24 april 2013 een masterclass georganiseerd voor PhD- en ReMaster-studenten. De deelnemers zullen door de romanist/codicoloog Keith Busby (Wisconsin) en twee postdoc onderzoekers die in het HERA-project participeren, Gareth Griffith (Bristol) en Nicola Zotz (Wenen), verteld worden welke vragen je aan een middeleeuws handschrift kunt stellen. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 15 februari 2013 opgeven bij Vera Westra (S.V.Westra@uu.nl).

Tweede Dag van de Medioneerlandistiek

Tweede Dag van de Medioneerlandistiek

Als vervolg op de zeer succesvolle Eerste Dag van de Medioneerlandistiek, die op 14 oktober 2011 in Antwerpen georganiseerd werd, zal op donderdag 13 juni 2013 in Utrecht de Tweede Dag plaatsvinden. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Tot de collega’s die een lezing toegezegd hebben, behoren Jonas van Mulder (Antwerpen), Renée Gabriël (Nijmegen) en Remco Sleiderink (Brussel). Daarnaast willen we alle deelnemers de mogelijkheid bieden om hun lopend onderzoek te presenteren via een posterpresentatie. Over de precieze invulling van het programma volgen begin februari 2013 nadere berichten. Voor het moment volstaat het om de Medioneerlandici aan te moedigen 13 juni 2013 alvast te reserveren voor deze bijeenkomst.

Sectie Middelnederlandse Letterkunde, UU