Lezing ‘De weg naar Van Eyck’, 11 november

Aansluitend op het symposium ‘De weg naar Van Eyck’, dat op 13 oktober plaatsvond in het Museum Boijmans Van Beuningen, wordt aanstaande zondag (11 november) een lezing gehouden met hetzelfde thema. Restaurator Annetje Boersma, conservator Friso Lammertse en wetenschapper Katrien Keune komen aan het woord. De kosten zijn € 3,50 en reserveren is verplicht. Meer informatie vindt u hier.

Najaarslezingen Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden

Dit najaar organiseren de Brugse musea een aantal ‘Lezingen van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden’. Voor deze lezingenreeks werden drie sprekers uitgenodigd, allen verbonden aan Franse universiteiten:

– Jacques Paviot over ‘De Portugezen in Brugge en Antwerpen in de 15de en 16de eeuw’ (op 15.11)

– Federica Veratelli over ‘Familiezaken. Onuitgegeven profielen van Italiaanse opdrachtgevers’ (op 6.12)

– Marc Gil over ‘De plaats van vrouwen in de kunstambachten in de Bourgondische Nederlanden (15de-begin 16de eeuw)’ (op 13.12)

Deze lezingen vinden telkens plaats om 15u in de Vriendenzaal (op de eerste verdieping van het Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge) en zijn gratis. Voertaal van deze voordrachten is het Frans.

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor deze lezingenreeks.

najaarslezingen Onderzoekscentrum

Jaarlijkse mediëvistendag

Naar jaarlijkse gewoonte komen de mediëvisten van Nederland en Vlaanderen binnenkort weer samen om de hoogmis van het vak te vieren. De Mediëvistendag wordt deze keer georganiseerd in Amsterdam, op 30 november. Het centrale thema van de dag is ‘Hoven en communicatie’, een thema dat door drie sprekers zal worden behandeld vanuit diverse invalshoeken. In de loop van de namiddag krijgen nieuw aangestelde doctorandi de kans om hun prille onderzoek aan de vakgenoten voor te stellen. De dag zal worden afgesloten met een korte presentatie van CARMEN, een internationaal netwerk van mediëvisten en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie over deelname en een gedetailleerd programma vindt u in bijgaande aankondiging.

Annual Medieval Studies Day 30 november 2012

Journée d’études “Transferts artistiques à l’époque gothique”

Chers Collègues,
chers Collaborateurs,

Avec Jean-Marie Guillouët (INHA, Paris – Université de Nantes) et Jacques Dubois (Université de Toulouse Le Mirail), je dirige un projet de  recherche sur les “Transferts et circulations artistiques à l’époque gothique”. Dans ce cadre, nous organisons une Journée d’Etude à l’Université de Liège le vendredi 16 novembre prochain, à la participation de laquelle je vous convie. Ci-joint, vous trouverez le programme de la manifestation.

Veuillez agréer, chers Collègues, chers Collaborateurs, l’expression de mes sentiments très cordiaux.

Benoît Van den Bossche

JE Liège

Colloquium ‘Performance’, in literatuur, afbeeldingen, evenementen

Op 23 november organiseert de VWM in samenwerking met de collega’s van het RMBLf en de Belgische tak van de International Courtly Literature Society een interdisciplinair colloquium rond het concept ‘Performance’. De studiedag is een eerste veelbelovend resultaat van de ambitie van de VWM om regelmatiger de taalgrens over te steken. Meer informatie vindt u in bijgaand programma.

Brochure colloque Performances

Lecture and research workshop Miri Rubin 18-19/10/2012

On Thursday October 18, 2012 Professor Miri Rubin of the University of London will give a lecture entitled ‘Ecclesia and Synagoga’. At this occasion the publication Caput Johannis in Disco. Essay of a Man’s Head (Barbara Baert – Brill, 2012) will also be presented. The lecture takes place at 2 PM in the auditorium MSI 00.20 of the Faculty of Arts, KU Leuven. Attached please find the invitation and the abstract of the publication.

On the morning of Friday October 19, Prof. Rubin will chair a research workshop for PhD students on interdisciplinary research in the middle ages (art, theology, history of ideas etc.). This workshop will take place from 10 AM to 1.30 PM at MSI 02.08 (Faculty of Arts). During the workshop a maximum of 7 PhD students can give a short presentation (max. 15 minutes) of their research related to these topics. Please distribute this call to your students. Proposals (title and short abstract) should be sent to barbara.baert@arts.kuleuven.be before September 25, 2012.

Brill caput johannis in disco 2012

Invitation Ecclesia and Synagoga Miri Rubin