Lezing ‘De weg naar Van Eyck’, 11 november

Aansluitend op het symposium ‘De weg naar Van Eyck’, dat op 13 oktober plaatsvond in het Museum Boijmans Van Beuningen, wordt aanstaande zondag (11 november) een lezing gehouden met hetzelfde thema. Restaurator Annetje Boersma, conservator Friso Lammertse en wetenschapper Katrien Keune komen aan het woord. De kosten zijn € 3,50 en reserveren is verplicht. Meer informatie vindt u hier.

Pirenne 150

Op 23 december 2012 is het 150 jaar geleden dat Henri Pirenne werd geboren. Ter ere van dit jubileum vindt op 15 en 16 november in Boedapest een internationale workshop plaats. Het programma vindt u hieronder.

Pirenne150_program

Ruusbroecdag

Geachte mevrouw / heer

Onze jaarlijkse Ruusbroecdag staat dit jaar in het teken van het afscheid van Prof.dr. Theo Clemens, voormalig directeur van het Ruusbroecgenootschap. Met ingang van 1 oktober is hij met emeritaat gegaan.

Theo Clemens studeerde theologie met als specialisatie kerkgeschiedenis en behaalde cum laude zijn titels van doctorandus en doctor. Zijn specialisatie was (en is) de geleefde spiritualiteit van ‘gewone’ leken zoals die waar te nemen valt in het vroegmodern religieus gebruiksdrukwerk, met name in kerkboeken. Sinds 2003 was hij voor 0,7 vte als hoofddocent verbonden aan het Ruusbroecgenootschap. In 2006 werd hij tot directeur gekozen, een functie die hij tot aan zijn emeritaat vervuld heeft. Daarnaast was hij redactiesecretaris van Ons Geestelijk Erf.

Op vrijdag 30 november 2012 neemt het Ruusbroecgenootschap officieel afscheid van Theo Clemens met een eucharistieviering, academische bijeenkomst en een receptie. De eucharistieviering wordt gehouden in de kapel (ingang via Prinsstraat 13) om 12u00. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen (routebeschrijving zie http://www.ua.ac.be/route > Stadscampus).

 

Programma:

14u00    Jan Roegiers (KU Leuven), Kerkgeschiedenis, devotie en Verlichting. P.J. Marant en de Assumptio

14u45    Peter Raedts (RU Nijmegen), Voorzichtig op weg naar de vrijheid: het begin van de katholieke emancipatie in Nederland en Engeland

15u30    pauze

16u00    Thom Mertens, Toen en nu en straks

16u15    Theo Clemens, Gedane zaken…

16u45    Receptie

 

Wij nodigen U van harte uit dit samen met ons te vieren. Indien U aanwezig wil zijn kan U zich tot 15 november aanmelden bij ingrid.deruyte@ua.ac.be  (+32 3 265 57 80; per adres: Ruusbroecgenootschap, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen).

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Thom Mertens

Directeur van het Ruusbroecgenootschap

 

Najaarslezingen Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden

Dit najaar organiseren de Brugse musea een aantal ‘Lezingen van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden’. Voor deze lezingenreeks werden drie sprekers uitgenodigd, allen verbonden aan Franse universiteiten:

– Jacques Paviot over ‘De Portugezen in Brugge en Antwerpen in de 15de en 16de eeuw’ (op 15.11)

– Federica Veratelli over ‘Familiezaken. Onuitgegeven profielen van Italiaanse opdrachtgevers’ (op 6.12)

– Marc Gil over ‘De plaats van vrouwen in de kunstambachten in de Bourgondische Nederlanden (15de-begin 16de eeuw)’ (op 13.12)

Deze lezingen vinden telkens plaats om 15u in de Vriendenzaal (op de eerste verdieping van het Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge) en zijn gratis. Voertaal van deze voordrachten is het Frans.

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor deze lezingenreeks.

najaarslezingen Onderzoekscentrum

Lezing + rondleiding Hendrik Vanden Abeele / Abdij van Park

Nog vóór de traditionele Pirennelezing (7 november) opent het VWM-werkjaar met de stilaan traditionele combinatie van een lezing en een geleid museumbezoek. Dit jaar sloeg de VWM de handen in elkaar met het Leuvense muziekfestival Passie van de Stemmen, dat in deze editie focust op Reformatie(s). Met dit thema als uitgangspunt brengt het festival muziek uit de zestiende en zeventiende eeuw.

De opening van Passie van de Stemmen wordt gevormd door een themadag op de abdijsite van Park op 31 oktober 2012. De dag begint met een lezing waarin musicus-musicoloog Hendrik Vanden Abeele het thema Reformatie(s) toepast op het repertoire van de gregoriaanse muziek. Hierna volgt een geleid bezoek aan  de abdijsite van Park, waarbij het thema Reformatie(s) de invulling krijgt van ‘omvorming’ en ‘restauratie’ van erfgoed. De dag sluit af met een bezoek aan de vaste collectie van het museum van de Abdij van Park.

Meer informatie over deelname vindt u in bijgaande uitgebreide aankondiging. Speciaal voor de aanwezige VWM-leden zijn bij deze gelegenheid ook tickets voor een concert van Cinquecento (3 november) te koop aan gereduceerd tarief.

INFO VWM

Colloque “Nos Gloires” à Mariemont, 9-10 november 2012

Op 9 en 10 november vindt in Mariemont een colloquium plaats met als titel ‘À l’aune de “Nos Gloires”: mémoire et historiographie en Belgique depuis 1830’. Voor deze gelegenheid worden de originele aquarellen van Jean-Léon Huens, gebruikt voor de albums ‘Nos Gloires / ’s Lands Glorie’, uitzonderlijk tentoongesteld.

Meer informatie vindt u in bijgaand programma of op de website van het Koninklijk Museum van Mariemont.

Programme

Jaarlijkse mediëvistendag

Naar jaarlijkse gewoonte komen de mediëvisten van Nederland en Vlaanderen binnenkort weer samen om de hoogmis van het vak te vieren. De Mediëvistendag wordt deze keer georganiseerd in Amsterdam, op 30 november. Het centrale thema van de dag is ‘Hoven en communicatie’, een thema dat door drie sprekers zal worden behandeld vanuit diverse invalshoeken. In de loop van de namiddag krijgen nieuw aangestelde doctorandi de kans om hun prille onderzoek aan de vakgenoten voor te stellen. De dag zal worden afgesloten met een korte presentatie van CARMEN, een internationaal netwerk van mediëvisten en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie over deelname en een gedetailleerd programma vindt u in bijgaande aankondiging.

Annual Medieval Studies Day 30 november 2012