Studiedag: De canonicis qui seculares dicuntur

Op vrijdag 31 mei organiseren Brigitte Meijns (KU Leuven) en Marc Carnier (Rijksarchief Leuven) een studiedag rond het thema De canonicis qui seculares dicuntur: Dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden/Treize siècles de chapitres séculiers dans les anciens Pays-Bas.

De studiedag is gratis; inschrijven kan tot 17 mei 2013 op rijksarchief.leuven@arch.be. Zie voor het volledige programma: Programma_kapittels_leuven_mail

 • 9.30 Ontvangst/ accueil
 • 10.00 Verwelkoming door de Algemeen Rijksarchivaris/ Mot d’accueil par l’Archiviste général du Royaume
 • 10.05 Marc Carnier (Rijksarchief Leuven) – Stand van het onderzoek/ Etat de la question.

Sessie/session 1: voorzitter/président Jacques Pycke (UCL)

 • 10.20 Brigitte Meijns (KU Leuven) – “Aut monachi, aut canonici”. De oorsprong van gemeenschappen van seculiere kanunniken en hun typologische ontwikkeling tot ca. 1200.
 • 10.40 Monique Maillard-Luypaert (FUSL Bruxelles) – Les chapitres séculiers dans le diocèse de Cambrai (800-1560).
 • 11.10 koffie/café

Sessie/session 2: voorzitter/président Raf De Keyser (KU Leuven)

 • 11.30 Johan vander Eycken (Rijksarchief Hasselt) – Geborgen onder het gouden kruis. Het fenomeen van de dameskapittels in de Maasstreek.
 • 11.50 Jan Kuijs (RU Nijmegen) – Kapittelstichtingen in het bisdom Utrecht in de periode 1300-1500.
 • 12.10 Ludo Collin (Bisdom Gent) – Titulaire en honoraire kanunniken en hun bisschop (19e-20e eeuw).
 • 12.40 Lunch

Sessie/session 3: voorzitter/président André Tihon (FUSL Bruxelles)

 • 13.40 Annelies Somers (Rijksarchief Gent) – “Specialis est capella Flandrie comitis”: het grafelijk kapittel van Sint-Veerle in Gent tot het begin van de 17de eeuw.
 • 14.00 Hendrik Callewier (Rijksarchief Kortrijk) – “Ubi plura sunt capita, ibi sunt diverse opiniones”: spanningen in het Brugse Sint-Donaaskapittel (15de eeuw)
 • 14.20 Bram Van Hofstraeten (Universiteit Maastricht) – Seculiere kapittels in de Nederlanden en de wijzigende patronagevormen omstreeks 1520
 • 14.50 koffie/café

Sessie/session 4: voorzitter Jan Roegiers (KU Leuven)

 • 15.10 André Tihon (FUSL Bruxelles) – Le clergé des collégiales des Pays-Bas autrichiens en 1786.
 • 15.30 Bernard Vandermeersch (UCL) – La « valse aux collations » dans les chapitres cathédraux : enjeux et échec d’une politique de mainmise du gouvernement des Pays-Bas autrichiens (1740-1792).
 • 15.50 Discussie/discussion
 • 16.10 Conclusies/conclusions: Bram vanden Hoven van Genderen (Universiteit Utrecht)