Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

In 2023 reikt Academische Stichting Leuven in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) zijn vijfjaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen uit. Deze prijs ten bedrage van 3.000 EUR wordt toegekend ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen, dit is Vlaanderen in zijn ruimste geografische betekenis vanaf het middeleeuwse tot het actuele Vlaanderen. Studies uit alle wetenschappelijke disciplines komen in aanmerking, voor zover ze historisch zijn opgevat of georiënteerd.

Voor verdere inlichtingen, klik hier.