Colloquium: Een materiële biografie van erfgoed

Een materiële biografie van erfgoed. Interdisciplinair bruggen bouwen tussen erfgoedpraktijk en exacte wetenschappen/natuurwetenschappelijk onderzoek (Colloquium 19 en 20 februari)

Van nature heeft de erfgoedsector affiniteiten met de humane wetenschappen. Maar, hoe kunnen musea, archieven en bibliotheken gebruik maken van inzichten en methodes uit de natuur- en exacte wetenschappen? Hoe kunnen ze elkaars praktijk en  inzichten over ons erfgoed verrijken?

Dit colloquium stelt de ‘materiële biografie’ van erfgoed centraal. Hiermee bedoelen we de materiële levensloop van een object vanaf het ontstaan tot vandaag. In welke toestand is het object tot ons gekomen? Welke ingrepen zijn er gebeurd? Wat kunnen we leren uit de huidige materiële verschijningsvorm van het object? Kan men gebruikssporen terugvinden? Welke immateriële informatie kunnen we lezen in de materie?  Op welke manier kunnen we de materialiteit het beste doorgeven aan de toekomst?

Centrale vragen daarbij zijn:

  • Hoe vinden erfgoedbeheerders en exacte wetenschappen elkaar bij het bestuderen van die materiële biografie?
  • Hoe beïnvloedt (natuur)wetenschappelijke kennis beslissingen m.b.t. het al dan niet interveniëren in het erfgoed?
  • Welke uitdagingen en kansen biedt die materiële biografie voor de toekomst van zowel professionele erfgoedwerkers als wetenschappelijk onderzoek?

Tijdens een tweedaags en meertalig colloquium zoeken we samen met u de antwoorden.

Op 19 februari komen in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel de erfgoedorganisaties aan het woord over hun relaties met exacte wetenschappen. Keynotespreker is prof. dr. Jonathan Ashley-Smith, gedurende 27 jaar Head of Conservation Victoria & Albertmuseum London .

Op 20 februari lichten erfgoedgerichte opleidingen toe hoe ze bruggen bouwen met de exacte wetenschappen. We treffen elkaar deze dag in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunst, Brussel. Keynotespreker is Dr. Jørgen Wadum, Hoogleraar Conservatie en Restauratie Universiteit Amsterdam.

Een gedetailleerd programma, praktische informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op onze website: http://www.faronet.be/kalender/een-materiele-biografie-van-erfgoed-interdisciplinair-bruggen-bouwen-tussen-erfgoedpraktijk

Dit colloquium is een organisatie van FARO, in samenwerking met de VUB, ULB en het Museum voor Natuurwetenschappen.