Tweede Dag van de Medioneerlandistiek

Tweede Dag van de Medioneerlandistiek

Als vervolg op de zeer succesvolle Eerste Dag van de Medioneerlandistiek, die op 14 oktober 2011 in Antwerpen georganiseerd werd, zal op donderdag 13 juni 2013 in Utrecht de Tweede Dag plaatsvinden. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Tot de collega’s die een lezing toegezegd hebben, behoren Jonas van Mulder (Antwerpen), Renée Gabriël (Nijmegen) en Remco Sleiderink (Brussel). Daarnaast willen we alle deelnemers de mogelijkheid bieden om hun lopend onderzoek te presenteren via een posterpresentatie. Over de precieze invulling van het programma volgen begin februari 2013 nadere berichten. Voor het moment volstaat het om de Medioneerlandici aan te moedigen 13 juni 2013 alvast te reserveren voor deze bijeenkomst.

Sectie Middelnederlandse Letterkunde, UU