Dag van de medioneerlandistiek, 1 juni 2018 (Universiteit Leiden)

Na Antwerpen, Utrecht en Gent heeft de werkgroep Historische Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden de eer om de vierde Dag van de Medioneerlandistiek te organiseren die zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni 2018. Verdere details over het programma volgen gauw, maar hieronder presenteren we al graag het bredere thema waarrond we de dag willen opbouwen en hopen daar alvast jullie interesse mee te wekken.

– Yves van Damme & Anna Dlabačová

Bold and boundless. De onbegrensde mogelijkheden van de medioneerlandistiek

De medioneerlandistiek kan niet zonder internationaal perspectief: dit biedt zowel uitdagingen als onbegrensde mogelijkheden. Het materiaal dat wij bestuderen kwam niet alleen tot stand als deel van een groter – Europees – cultuurgebied, maar ligt tegenwoordig ook over de hele wereld verspreid in bibliotheken en musea. Alleen al dit gegeven dwingt onderzoekers er toe internationaal te opereren en samenwerking te zoeken. Sinds de bundel onder redactie van Erik Kooper, Medieval Dutch literature in its European context (1994), is er niet meer een soortgelijke publicatie verschenen die de medioneerlandistiek als eenheid internationaal voor het voetlicht brengt. Dit terwijl ons vakgebied in toenemende mate internationaliseert (vaak wel in de ‘eigen niche’), mede door het belang van internationale samenwerking bij nationale en internationale onderzoeksfinanciering. Bovendien worden binnen het vakgebied in toenemende mate andere grenzen verlegt: denk aan de toenemende interdisciplinariteit en de toepassing en integratie van digitale technieken. Wij willen deze dag in de eerste plaats gebruiken om de rijkdom, vernieuwing en internationale relevantie van ons vakgebied te laten zien. Een tweede doel is een verkenning van de mogelijkheden om ons vakgebied nog beter bij een internationaal publiek zichtbaar te maken (bijvoorbeeld door middel van een Companion to Middle Dutch Literature).

Contact: Yves van Damme.