Oproep STSM – financiering kort onderzoeksverblijf

Hieronder vindt u een oproep van het COST-programma (European Cooperation in Science and Technology – www.cost.eu) aan onderzoekers voor het aanvragen van korte studieverblijven in het buitenland. Een zogenaamde ‘Short Term Scientific Mission’ (STSM) voorziet in een financiële tegemoetkoming voor studieverblijven van minimum één week tot maximum drie maanden aan een andere universiteit.  De voorstellen die worden ingediend bij deze COST Action IS 1005 moeten enigszins aansluiten bij het studiegebied van de digital humanities binnen de mediëvistiek. De deadline voor deze oproep is 15 december. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen desgewenst voor meer informatie terecht bij Jeroen Deploige (UGent – jeroen.deploige@ugent.be).

STMS-Guidelines-3