Enquête Desideria, KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen laat momenteel verkenningen uitvoeren in het kader van een “Agenda Grootschalige Inrastructuur”  (https://www.knaw.nl/nl/adviezen/adviezen-en-verkenningen/lopende-adviezen/agenda-grootschalige-infrastructuur). Doel daarvan is een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een internationaal uitdagende Nederlandse roadmap ‘Grootschalige onderzoeksfaciliteiten’. In dat kader hebben ondergetekenden het voorstel gedaan tot grootschalige digitalisering van alle (ca. 11.000) handschriften, incunabelen en post-incunabelen waarin Middelnederlandse teksten (van welke aard dan ook) bewaard zijn gebleven. De KNAW heeft onlangs € 40.000,- ter beschikking gesteld om een beperkt aantal digitaliseringsvoorstellen (waaronder een die zich richt op de doorzoekbaarheid van grote tekstcorpora) nader uit te werken tot één samenhangend voorstel, dat in de wandelgangen inmiddels  DESIDERIA is gaan heten.

Hiervoor willen we onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets die bias veroorzaken met betrekking tot de mogelijke representativiteit van de genereerde data waardoor vernieuwend onderzoek kan worden belemmerd, en hoe die lacunes met behulp van crowdsourcing kunnen worden opgelost. Het consortium heeft ons verzocht een rapport te schrijven met een draaiboek voor het crowdsourcen van wetenschappelijke data. Hiervoor vragen we uw hulp en advies in. Wij verzoeken u zo veel mogelijk vragen van de onderstaande vragenlijst te beantwoorden. Als u verder nog suggesties heeft of reeds ervaring met eigen crowdsourcingprojecten heeft opgedaan, zijn wij hier zeer benieuwd naar. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Anna Kirstein (anna.kirstein@meertens.knaw.nl) of Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl).

U vindt de enquête op: https://docs.google.com/forms/d/1LewrawQERiguWTF7kahcUq7gKiYRywRAdFeK5CuTr0E/viewform

Met deze informatie als achtergrond hopen we dat velen van jullie bereid zijn de enquête in te vullen. De Nederlandse en Vlaamse mediëvistiek heeft hier mogelijk iets te winnen!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Bart Besamusca – André Bouwman – Wim van Anrooij