CFP: Memory and Identity in the Middle Ages, 26-27 mei 2016, Amsterdam

Op 26 en 27 mei 2016 zal aan de Universiteit Amsterdam de conferentie Memory and Identity in the Middle Ages: The Construction of Cultural Memory of the Holy Land (4th-16th century) plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen een paper abstract (300 woorden) indienen via memory.and.identity.conference@gmail.com en dit vóór 1 december 2015. Meer informatie vindt u op de affiche.