Eerste editie Ledendag VWM, 24 april 2015, Antwerpen

Op vrijdag 24 april 2015 heten we jullie van harte welkom op de eerste editie van de Ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, die dit jaar doorgaat te Antwerpen.

Opzet

Deze dag staat, zoals de naam aangeeft, volledig in het teken van de eigen leden. Op deze dag biedt de VWM een forum aan de eigen leden om hun onderzoek, zowel afgerond als nieuw, aan de anderen voor te stellen. Alle disciplines binnen het onderzoek naar de middeleeuwen komen aan bod, net zoals mediëvisten uit verschillende fasen in hun academische loopbaan. Door op deze wijze een staalkaart te bieden van het lopend onderzoek naar de middeleeuwen in Vlaanderen hoopt de VWM haar leden op de hoogte houden van elkaars werkzaamheden in een informele sfeer en zodoende toekomstige samenwerking over de grenzen van de verschillende mediëvistische disciplines heen te stimuleren. Tot slot zetten we de informele toon verder met een afsluitende activiteit. Het is de bedoeling dit contactmoment voor de leden vanaf nu tweejaarlijks te organiseren (in afwisseling met de Studiedag die de VWM samen met haar Waalse tegenhanger RMBLF organiseert).

Concreet

De sprekers zijn dit jaar: Jelten Baguet (VUB), Bram Caers (UA), Maria Conterno (UGent), Wim Declercq (UGent), Patricia Stoop (UA) en Soetkin Vanhauwaert (KUL). Abstracts van hun presentaties vindt u hier. De afsluitende activiteit bestaat dit jaar uit een gegidste rondleiding doorheen Antwerpen, geleid door prof. em. Steven Geukens. De dag gaat door in de Lessiuszaal van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Grote Kauwenberg 2, ingang op de hoek met de Vekestraat; op het plannetje aangeduid met E). Meer informatie vindt u op de affiche. Verspreid deze gerust verder!

De VWM voorziet een broodjeslunch voor de aanwezigen. Deelname aan de Ledendag is gratis voor leden, niet-leden betalen 15€, op voorhand over te schrijven aan de VWM (rekeningnr. BE24 2900 5020 8938). We vragen wel dat u op voorhand uw aanwezigheid doorgeeft via sara.moens@UGent.be en dit vóór 20 april 2015.

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op onze eerste Ledendag!