Pirenne Prijs 2015

Prix Pirenne 2015

En 2015, la Commission royale d’Histoire attribuera, pour la quatrième fois, le “Prix Henri Pirenne”. Ce prix, d’un montant de 2000 €, récompense l’auteur, sans distinction de nationalité, d’une édition substantielle de textes, inédite ou non, jugée exemplaire et relative à l’histoire de Belgique. Les candidatures doivent être introduites au secretariat de la CRH (guy.vanthemsche@vub.ac.be) avant le 1er juin 2015. Le règlement complet est consultable sur :

http://www.kcgeschiedenis.be/fr/prixAnnuels/pirenne_fr.html

Prijs Pirenne 2015

In 2015 zal de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor de vierde keer de « Prijs Henri Pirenne » toekennen. De prijs, die 2000 € bedraagt, bekroont de auteur, ongeacht zijn of haar nationaliteit, van een al dan niet uitgegeven belangrijke editie van teksten die betrekking heeft op de geschiedenis van België en als exemplarisch wordt beschouwd. De kandidaturen moeten ingediend worden bij het secretariaat van de KCG (guy.vanthemsche@vub.ac.be) uiterlijk op 1 juni 2015. Het volledige reglement kan geraadpleegd worden op :

www.kcgeschiedenis.be/nl/prixAnnuels/pirenne_nl.html

 

Pirenne Prize 2015

In 2015 the Royal Historical Commission will award the « Henri Pirenne Prize » for the fourth time. The prize, which amounts to 2,000 €, rewards the author, regardless of nationality, for his/her substantial editing of texts, original or not, considered to be exemplary and relative to the history of Belgium. All candidacies must be submitted to the secretariat of the Royal Historical Commission (guy.vanthemsche@vub.ac.be) by 1 June 2015 at the latest. The rules and regulations can be consulted at:

www.kcgeschiedenis.be/nl/prixAnnuels/pirenne_nl.html.