Nieuw tijdschrift: The Medieval Low Countries

NEW: The Medieval Low Countries
 
The Medieval Low Countries. An Annual Review is a new peer-reviewed journal featuring articles on the Low Countries (viewed in its broadest sense as the estuaries of Scheldt, Meuse, Rhine and IJssel with their corresponding hinterlands), from the start of the fifth to the second half of the sixteenth century. During these centuries this was one of the major centers of economic, cultural, religious and social creativity in Europe. By publishing the best of new scholarship concerning the region over the course of the Middle Ages, The Medieval Low Countries will make these achievements more fully visible and help display the connections between changes in each domain. At the same time, the journal will provide a forum for exchange and cooperation between both established and upcoming scholars in several disciplines, whether in Europe, the United States, or beyond.
 
The MLC will be published as a single volume, once a year. The editors will consider submissions from a wide range of disciplines (history, law, religion, art, architecture, literature, etc.). Articles that have an interdisciplinary or comparative scope and are carefully situated in the literature from relevant disciplines are especially welcome, whether in the form of an article presenting new research, a review essay or a short text edition. The journal will also include relevant book reviews. The articles will be in English or French.
 
Subscription price: € 85 print/print & online (incl. shipping)

PhD position: Stylometry and 12th century collaborative authorship

The Henri Pirenne Institute for Medieval Studies at Ghent University (BELGIUM) has a position available for a PhD researchers (full-time predoctoral researcher) in the project “Collaborative Authorship in Twelfth-Century Latin Literature: A Stylometric Approach to Gender, Synergy and Authority”. Stylometry, a subfield of Digital Humanities, offers new methods for segregating different writing styles. So far, stylometry has been especially popular in authorship attribution
studies. This project will approach issues of collaborative authorship in twelfth-century
Latin literature with stylometric methods. The project will be supervised by  Prof. Jeroen Deploige (Ghent University), Dr. Mike Kestemont (University of Antwerp) and Prof. Wim Verbaal (Ghent University) More information can be found in the pdf document attached.

Tiende Landschapscontactdag, 16 oktober 2015, Aalst

Het agentschap Onroerend Erfgoed nodigt je graag uit op de tiende editie van de Landschapscontactdag, op VRIJDAG 16 OKTOBER in zaal Gillade in het Lyceum te Aalst. Het thema dit jaar is “STADSRANDEN, URBANISATIE EN (SUB)URBANISATIE”. Op deze studiedag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en -resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Tijdens ZES LEZINGEN laten we onderzoekers aan het woord die de problematiek van het (sub)urbanisatieproces van steden aanraken en inzicht geven in de historische drijfkrachten achter deze ruimtelijke ontwikkeling. In welke mate was het (sub)urbanisatieproces dat steden doormaakten, bepalend voor de ontwikkeling van de stadsranden? Hoe kan inzicht in dit proces leiden tot een beter begrip van de invulling van het voormalige stedelijk achterland? Er worden ook een aantal posters over dit thema gepresenteerd. In de namiddag worden DRIE EXCURSIES aangeboden waarbij het ontwikkelingsproces van de Aalsterse stadsranden centraal staat.

Op onze website vind je het volledige programma van de studiedag. Inschrijven kan tot 7 oktober via het inschrijvingsformulier op de website.

Autumn School H. Pirenne Instituut, 19-23 okt 2015

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het H. Pirenne Instituut (Universiteit Gent) in oktober een Autumn School in samenwerking met de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek. Dit jaar zullen twee themata opeenvolgend worden behandeld gedurende twee en een halve dag.

Van 19 tot 21 oktober 2015 buigt men zich over middeleeuws recht (Romeins recht, canoniek recht, costumier recht, feodaal recht, handelsrecht en iconografische bronnen in verband met rechtshandelingen). Van 21 oktober tot 23 oktober 2015 komen de middeleeuwse Germaanse talen aan bod. Niet het aanleren van een specifieke (middeleeuwse) Germaanse taal staat centraal, maar wel de communicatie tussen sprekers met een verschillende moedertaal, culturele invloeden tussen anderstalige gebieden, taalcontact en taalvariatie.

Het programma en meer informatie vindt u hier. Inschrijven kan t.e.m. 10 september 2015.