Pirenne Prijs 2015

Prix Pirenne 2015

En 2015, la Commission royale d’Histoire attribuera, pour la quatrième fois, le “Prix Henri Pirenne”. Ce prix, d’un montant de 2000 €, récompense l’auteur, sans distinction de nationalité, d’une édition substantielle de textes, inédite ou non, jugée exemplaire et relative à l’histoire de Belgique. Les candidatures doivent être introduites au secretariat de la CRH (guy.vanthemsche@vub.ac.be) avant le 1er juin 2015. Le règlement complet est consultable sur :

http://www.kcgeschiedenis.be/fr/prixAnnuels/pirenne_fr.html

Prijs Pirenne 2015

In 2015 zal de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor de vierde keer de « Prijs Henri Pirenne » toekennen. De prijs, die 2000 € bedraagt, bekroont de auteur, ongeacht zijn of haar nationaliteit, van een al dan niet uitgegeven belangrijke editie van teksten die betrekking heeft op de geschiedenis van België en als exemplarisch wordt beschouwd. De kandidaturen moeten ingediend worden bij het secretariaat van de KCG (guy.vanthemsche@vub.ac.be) uiterlijk op 1 juni 2015. Het volledige reglement kan geraadpleegd worden op :

www.kcgeschiedenis.be/nl/prixAnnuels/pirenne_nl.html

 

Pirenne Prize 2015

In 2015 the Royal Historical Commission will award the « Henri Pirenne Prize » for the fourth time. The prize, which amounts to 2,000 €, rewards the author, regardless of nationality, for his/her substantial editing of texts, original or not, considered to be exemplary and relative to the history of Belgium. All candidacies must be submitted to the secretariat of the Royal Historical Commission (guy.vanthemsche@vub.ac.be) by 1 June 2015 at the latest. The rules and regulations can be consulted at:

www.kcgeschiedenis.be/nl/prixAnnuels/pirenne_nl.html.

Boekaanbieding The Carthusians in the Low Countries (25 oktober 2014)

Op 25 oktober 2014 wordt in het Kartuizerklooster (heden bisdom) te Roermond het boek The Carthusians in the Low Countries aangeboden aan de burgemeester van Roermond.

In deze bundel, onder redactie van dr. Krijn Pansters, zijn de lezingen verzameld die gehouden werden op het internationale congres ten tijde van de Roermondse tentoonstelling over de Kartuizerorde, ‘Het Geheim van de Stilte’, in 2009.

Op deze middag zijn er naast de boekaanbieding diverse lezingen van (Roermondse) specialisten op het gebied van de locale en nationale religieuze geschiedenis en cultuur. Het programma wordt opgeluisterd door muzikale bijdragen van het Zephyrustrio en wordt feestelijk afgesloten met een borrel. Op deze dag is er ook de gelegenheid tot aanschaffing van het boek met eenmalige korting.

Programma:

15.30-16.00 Ontvangst in de Caroluskapel onder muzikale begeleiding van het Zephyrustrio

16.00 Opening door dagvoorzitter mr. Hein van der Bruggen

16.15 Lezing ‘Religieus Roermond’ door stadsarchivaris dr. Hans van de Mortel

16.30 Lezing ‘De Kartuizers en de Kerk’ door deken Rob Merkx

16.45 Middeleeuws lied door het Zephyrustrio

17.00 Lezing ‘De Kartuizers in de Lage Landen’ door boekredacteur dr. Krijn Pansters

17.15 Boekaanbieding door dr. Krijn Pansters aan mr. Peter Cammaert, burgemeester van Roermond, en prof.dr.em. Kees Waaijman, spiritualiteitsdeskundige en auteur van o.a. Spirituality. Forms,Foundations, Methods (2002)

17.45-19.00 Borrel in de kloostergang van de kartuis

 

Wanneer? 25 oktober 2014 van 16-19 uur

Waar? Kartuizerklooster (heden bisdom) aan de Swalmerstraat 100 te Roermond

Boekgegevens:

Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History

and Heritage. Studia Cartusiana 4 (Peeters: Leuven, 2014).

Te verkrijgen tegen een bijzondere prijs op deze dag, of te bestellen voor de normale winkelprijs in de boekhandel of bij Uitgeverij Peeters Publishers, Leuven (http://www.peeters-leuven.be/).

Aanmelden bij k.pansters@uvt.nl of 0031-77-8504339

Lezing Kadens en nieuwe Lectio-reeks 2/10/14

Bij de start van het nieuwe academiejaar nodigt Lectio u graag uit op de lezing van Prof. Dr. Emily Kadens (Northwestern University School of Law – Chicago) met als titel ‘The Intellectual History of Custom’. Deze lezing vindt plaats op donderdag 2 oktober om 17u. in de Justus Lipsiuszaal van de Faculteit Letteren LETT.08.16 en wordt gevolgd door de voorstelling van de nieuwe Lectio reeks, Lectio. Studies in the Transmission of Texts and Ideas (Brepols Publishers) en afgesloten met een receptie. Zie de Affiche en de aankondiging van de reeks.

Devotio Moderna and the Rederijkers (CFP Kalamazoo)

Call for Papers

50th International Medieval Congress

May 14-17, 2015

Western Michigan University, Kalamazoo  Michigan

“The Devotio Moderna and the Rederijkers: Farce and Philosophy in Early Dutch Drama”

The Devotio Moderna and its teachings of spiritual interiority greatly influenced the religious life of the Low Countries throughout the later middle ages. Consequently, the literary and dramatic arts of this period were also influenced by the religious perspectives of the Devotio Moderna. This interface between fifteenth and sixteenth-century Dutch spirituality and its contemporaneous dramatic arts offers rich ground for intertextual studies. This session invites interdisciplinary papers on the Rederijker (Rhetorician) plays and their performance within the contexts of the spiritual interiority instructed by the Devotio Moderna.

The Redrijkers, their playwrights, plays, and performance, celebrated in morality and miracle plays the spirituality of the interior life or mocked it with farce and spectacle. The varied treatments the Rederijkers’ gave spiritual topics can be debated in terms of author, Redrijker chamber, and/or its religious leanings, political affiliations, and/or geographical location. Papers are welcomed which illuminate the Devotio Moderna’s perspectives on spirituality within the textual and dramatic fabric of Rederijker plays and their performance. Such scholarship will serve to broaden the English-speaking audience’s understanding of late medieval Dutch drama and its scope as a didactic theatrical medium.

One-page abstracts for papers for this session need to be received by/on September 30th (deadline extended) at the following address:  mmb@purdue.edu

ALSO: please print out and complete the participation information form on the 50th International Congress website, scan it, and include it as an attachment with your abstract. This form is available at:

http://wmich.edu/medieval/files/call-for-papers-2015.pdf   (see page 7)

 

If you have any questions about the session or the 2015 Congress, feel free to contact me and/or check the Congress website: http://wmich.edu/medieval/congress/

Best regards,

Mary Maxine Browne

Aanbod Brepols: 100 titels met korting

Naar aanleiding van de herdenking van het overlijden van Karel de Grote, precies 1200 jaar geleden, biedt uitgeverij Brepols tot 30 november 2014 kortingen aan op tal van hun titels. Zij selecteerden een lijst van 100 recente en zelfs nieuwe werken met belang voor mediëvisten. De focus ligt voornamelijk op de vroege middeleeuwen. U kan de volledige lijst hier raadplegen.

Studiedag “Bronnen voor de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van Brussel” (26/09)

Op vrijdag 26 september 2014 gaat op het Archief van de Stad Brussel een tweetalige studiedag door getiteld “Bronnen voor de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van Brussel: lopend onderzoek en nieuwe perspectieven“. Gevestigde waarden en jonge onderzoekers presenteren die dag innovatief onderzoek m.b.t. de premoderne geschiedenis van onze hoofdstad. De studiedag is vrij toegankelijk mits voorafgaande aanmelding. Dit kan via frederic.mahy2@brucity.be of telefonisch via 02/279.53.23. U vindt het volledige programma in bijgaande flyer.

Pirennelezing David Wallace (20 november, 19h, Gent)

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe werkjaar organiseert de VWM opnieuw de traditionele Pirennelezing. Die zal dit jaar worden gehouden door prof. dr. David Wallace (University of Pennsylvania, USA). Wallace is gespecialiseerd in middeleeuwse en vroegmoderne Europese literatuur. Hij geniet internationale bekendheid als auteur van Premodern Places (Blackwell, 2004) en als editor van het project Europe: A Literary History, 1348-1418. De Pirennelezing zal plaatsvinden op donderdag 20 november 2014, om 19u in de het KANTL te Gent. Achteraf wordt er een receptie aangeboden. De lezing is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Wij vragen wel dat geïnteresseerden zich voldoende op voorhand aanmelden via een seintje bij mike.kestemont@ua.ac.be of stefan.meysman@ugent.be.
De exacte titel wordt later gecommuniceerd, maar hou alvast de datum vrij!