Liefde en Devotie: vooraankondiging en congres

Vooraankondiging: lezing met rondleiding

Op 17 mei rond 14:30 zal prof.dr. Johan Oosterman voor de leden van de VWM en overige belangstellenden een lezing geven ter introductie van de tentoonstelling Liefde en Devotie: het Gruuthusehandschrift in de vriendenzaal van het Groeningemuseum Brugge (Drijver 12). Na afloop van de lezing zal prof. Oosterman de belangstellenden rondleiden door de tentoonstellingszalen (om 15:00, Gruuthusemuseum, Drijver 17, Brugge).

Johan Oosterman is niet alleen een expert op het gebied van het Gruuthusehandschrift, maar was ook nauw betrokken bij de organisatie van de tentoonstelling. Hij zal ons dus een unieke blik achter de schermen kunnen gunnen.

De lezing met rondleiding is gratis voor leden van de VWM. Nadere informatie volgt!

Congres

Rond de tentoonstelling Liefde en Devotie wordt eveneens een wetenschappelijk congres georganiseerd dat plaats zal vinden van 25 tot 27 april 2013. De thema’s van de tentoonstelling (muziek, liefde, ‘const’, gezelschap en devotie) worden hier als vertrekpunt genomen voor een internationale en multidisciplinaire benadering van (stads)cultuur in Noordwest-Europa aan het begin van de 15de eeuw.

Voor meer informatie en inschrijvingen: http://www.liefdeendevotie.be/NL/wetenschappelijk_congres.html

BRMU-CMYK  musea brugge