Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

De Academische Stichting Leuven kent, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) en het Komitee voor Frans-Vlaanderen v.z.w., een vijfjaarlijkse prijs toe ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen. In aanmerking komen proefschriften (of studies van vergelijkbaar niveau) die in de loop van afgelopen vijf jaar zijn verdedigd en/of gepubliceerd.

Uiterste indiendatum:  31 januari 2013
Voor meer informatie: http://www.kuleuven.be/asl/prijzen/Vlaanderen.htm