Herinnering VWM-uitstap ‘Alamire Foundation en Abdij van Park’ – 21 juni 2019, Leuven

Op vrijdag 21 juni 2019 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse uitstap voor de leden. We bezoeken de Alamire Foundation (Internationaal Centrum voor de Studie van de Muziek in de Lage Landen) en de omliggende Abdij van Park, een norbertijnenabdij gelegen in Heverlee bij Leuven.

Directeur Bart Demuyt zal ons onthalen en laten kennismaken met de werking van de Alamire Foundation. Samen met mediëvist prof. dr. David Burns zullen we vervolgens de middeleeuwse handschriften van de collectie verkennen, waaronder het beroemde Leuven Chansonnier. Enkele onderzoekers van de Foundation zullen ook hun onderzoeksprojecten kort voorstellen. Ter afsluiting van de dag neemt dr. Stefan Van Lani ons op sleeptouw tijdens een exclusive rondleiding in de Abdij van Park.

 

De Alamire Foundation werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen KU Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie en Musica, Impulscentrum voor Muziek. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel wetenschappelijk en praktijkonderzoek te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Daarbij concentreert zij zich specifiek op de muziek en het muziekleven in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800. Bijzondere aandacht gaat uit naar het in kaart brengen en ter beschikking stellen van onbekend of onontgonnen materiaal.

Met inzet van state-of-the-art methodes, onder meer op het vlak van digitalisering, wordt dit muzikaal erfgoed geconserveerd, bestudeerd en gevaloriseerd. De muziek, in handschrift of druk, wordt ontsloten door traditionele publicaties als inventarissen, facsimile’s en kritische tekstuitgaven en via innoverende digitale databanken. De wetenschappelijke discussies en conclusies vinden hun weg naar monografieën en vaktijdschriften, waaronder het eigen Journal of the Alamire Foundation. Samenwerking en contacten met de academische en de uitvoerderswereld, erfgoedinstellingen en de culturele sector resulteren in internationale conferenties, muzieklabo’s, festivals, concerten, tentoonstellingen en multimedia-applicaties.

Lees meer over de geschiedenis van de Alamire Foundation

Praktisch:

 • Datum: 21 juni 2019
 • De uitstap is gratis voor leden van de VWM. Niet-leden kunnen zich eveneens aansluiten, mits een bijdrage van 10 euro.
 • De Alamire Foundation is gevestigd in de gerestaureerde Mariapoort en Sint-Norbertuspoort van de Abdij van Park in Heverlee bij Leuven. We verzamelen om 10.15 uur aan de ingangvan de Sint-Norbertuspoort (zie kaartje onderaan), zodat we om 10.30 uur kunnen starten.
 • Lunch is niet inbegrepen. Tijdens de middagpauze kan men een eigen broodje eten of iets bestellen in ‘Brasserie De Abdijmolen’.
 • Gelieve in te schrijven vóór 1 juni via het onderstaande formulier (maximum 20 personen!)

 

Boekvoorstelling ‘La transmission du pouvoir monarchique, entre droits et devoirs. Du moyen Âge à nos jours’, 24 mei (Brussel)

Op vrijdag 24 mei om 17.00 uur stelt Standen en Landen trots volume 113 in de reeks voor. La transmission du pouvoir monarchique, entre droits et devoirs. Du moyen Âge à nos jours bundelt bijdragen van Jean-Marie Cauchies, Gustaaf Janssens, Frédérique Lachaud, Sophie Glansdorff, Klaas Van Gelder, Frederik Dhondt, Pierre-Olivier De Broux, Vincent Dujardin en Matthias El Berhoumi. De voorstelling wordt opgeluisterd door een lezing van Prof. Gilles Lecuppre (UCLouvain/Paris Ouest Nanterre La Défense) en gaat gepaard met een receptie en bezoek aan de kelders van het voormalige paleis van onze landsheren.

 Voor meer informatie kan u terecht op deze link.

In memoriam dr. Anne Bollmann (1963-2018)

Op 14 november is Anne Bollmann na een ernstige ziekte overleden. Haar vroege dood is hard aangekomen bij de mensen met wie zij samengewerkt heeft, zowel aan de Rijksuniversiteit Groningen als elders. Bij de herdenkingsbijeenkomst, die haar huidige afdeling Europese Talen en Culturen voor haar organiseerde op 4 december, kwam dit duidelijk naar voren.

Anne liet zich vanaf het begin in Groningen kennen als een gepassioneerd mediëviste en ijveraar voor het onderwijs in de Duitse taal en cultuur. Voortbouwend op haar dissertatie Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna: volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive, die binnen het vakgebied als fundamenteel wordt beschouwd, bleven in haar onderzoek vrouwen en kloosterzusters in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd centraal staan. Het onderwijs had haar hart evenzeer. Annes passie daarvoor kwam naar voren in haar colleges, maar ook in de soms felle discussies die zij ten tijde van de grote veranderingen binnen de faculteit der Letteren voerde, vanuit een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor de studenten en voor de wetenschap.

Vanwege haar grote kennis, zorgzaamheid en humor was Anne bij veel studenten geliefd. Ze was veeleisend, bereidde haar colleges altijd zeer zorgvuldig voor en verwachtte deze inzet ook van de studenten. Maar als de nood aan de man kwam, stond ze altijd klaar om hulp te bieden. Ze ging zelfs mee naar de dokter als dat nodig was.

Annes hartelijkheid en zorgzaamheid werden ook door de sprekers bij de herdenkingsbijeenkomst met veel waardering genoemd. Anderen binnen de universitaire gemeenschap kenden Anne eveneens op die manier, zoals de medewerkers van het ondersteunend personeel en van de Universiteitsbibliotheek. In deze bibliotheek was zij een graag geziene bezoeker. Ze leende daar zoveel boeken dat men zich weleens afvroeg of het gewicht daarvan haar niet teveel zou zijn. Ze gaf waardevolle aanschafsuggesties voor de collectie, begeleidde enthousiast de studenten bij rondleidingen en deelde hen na zo’n rondleiding of na een tentamen soms dubbele exemplaren van bibliotheekboeken uit, dan vaak voorzien van een persoonlijk advies. En als iemand van de medewerkers een tijdje afwezig was geweest, informeerde ze altijd bezorgd naar diens gezondheid.

Tegen het eind van haar leven bleek tijdens het opruimen van de mediëvistische boeken in haar werkkamer pas goed met hoeveel mensen Anne in vriendschap en onderzoek verbonden is geweest. Veel boeken bevatten persoonlijke briefjes en notities van medeonderzoekers, ook van ver buiten Groningen. Daaruit kwam steeds grote achting naar voren voor haar persoon en voor haar wetenschappelijke arbeid. Anne zal zeer gemist worden.

Annes promotor Alasdair MacDonald, haar ‘Doktorvater’ zoals Anne zelf zei, verwoordde zijn warme waardering voor Anne in de tekst die hieronder volgt.

– Cora Zwart

 

Anne Bollmann, who passed away on 14 November 2018, was for over twenty years a familiar and much liked figure in and around the University of Groningen. She was born in Germany, and had her training at the University of Münster, where she graduated in Germanistik, with a speciality in the Middle Ages. She came to Groningen as the result of a research co-operation agreement between the Netherlands National Research School for Medieval Studies and the University of Münster. Under this scheme, graduate students were able to pursue their higher studies in the ‘other’ country, and Anne wasthe first to come to Groningen.

From the very beginning, Anne’s friendly personality and her ability to speak Dutch allowedher to integrate easily within the new environment. Anne was outstanding in her culture and learning, in her academic and practical skills, in her sense of dedication and duty, in her psychological maturity and in her emotional intelligence. In 2004 she obtained a cum laude for her impressive dissertation on an aspect of the devotio moderna movement of the later Middle Ages ̶ whereby groups ofindependently-minded women set up, within bustling towns, religious houses in which they could lead a life of piety, support themselves by their own work, and manage their own affairs. Anne very clearly felt an affinity with the subject of her research.

Anne was appointed to a lectureship in the Faculty of Arts at Groningen, where she taught German language and also literature, both medieval and modern. She was a gifted and dedicated teacher, and was much liked by her students, who respected her high standards. She was deeply committed to improving the public image of German Studies in the Netherlands, and she also gladly made good contacts with students and colleagues in other Departments within the Faculty. Anne was always open, good-humoured and collegial, and she participated willingly in activities that crossed the artificial boundaries between disciplines. Her contribution to German and Medieval Studies at Groningen was profound, and the impact of her scholarship, though now sadly cut short, was admirable.

All those who were privileged to know Anne will feel the deepest sadness at the loss of such a caring teacher, learned colleague, and warm-hearted friend.

– Alasdair A. MacDonald

Gratis naar de Boekenbeurs op 8 november met de VWM en Brepols Publishers

Van zondag 28 oktober tot en met zondag 11 november verandert Antwerp Expo voor de 81ste keer in een paradijs voor boekenliefhebbers.

Op donderdag 8 november 2017 kan u de boekenbeurs gratis bezoeken op initiatief van GEWU (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers ) tijdens de Nacht van de Kennis. Die dag is de beurs ook ’s avonds open tot 22 uur.

Als lid van de Groep van Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers heeft Brepols Publishers het genoegen om u op deze dag uit te nodigen. Een selectie van Brepols’ meest recente publicaties met betrekking tot middeleeuwse geschiedenis kan u komen ontdekken op de stand “9Uitgevers” (standnummer 126, Hal 1).

U kan een ticket aanvragen door te registreren via: www.boekenbeurs.be/nachtvandekennis. Let op, plaatsten zijn beperkt, dus snel reageren is de boodschap. Per registratie zijn er maximum 2 tickets beschikbaar. De tickets zullen geldig zijn gedurende de hele dag.

The medieval literary canon in the digital age (Gent, 17-18 september 2018)

International Conference THE MEDIEVAL LITERARY CANON IN THE DIGITAL AGE
Ghent, 17-18 September 2018
Jozef Plateaustraat 22

An often repeated promise of the digital humanities, in the wake of the “computational turn,” is
that the wide availability and accessibility of historical texts would enable scholars to breach the
restrictions of a literary canon. The present international conference wishes to explore how exactly the digital humanities can provide such insights for medieval studies, in which such a promise raises critical questions.
1. In spite of the computational turn, much of the digital scholarship for the Middle Ages still
seems to hinge on well-conserved and therefore well-known theological and literary
authorities, whose texts have been reproduced continuously in subsequent editions and
translations. To what extent does today’s computational research manage to escape the
straitjacket of the traditional canon?
2. Considering that in the past decades, medieval scholars have become increasingly sensitive
to the materiality of textual transmission in the Middle Ages, the virtual, normative and
reductive character of a digital environment are not always compatible to their research
interests.
As the emancipation of the digital humanities from their merely supportive role is proclaimed
increasingly, and as the tools for digital medieval studies proliferate (e.g. digital scholarly editing, computational stylistics, digital palaeography, digital stemmatology, …), this conference welcomes papers —based on either case studies or broader research questions— that both problematize the specialized character of medieval literary production and demonstrate the potential for computational criticism to “breach” or “widen” the medieval canon through digital tools.

Organisers: Jeroen De Gussem (Ghent University), prof. dr. Jeroen Deploige (Ghent University), prof. dr. Wim Verbaal (Ghent University), prof. dr. Mike Kestemont (University of Antwerp)

PROGRAMME

September 17 — Monday
– 8.30: Arrival and coffee
– 9.00: Welcome and introduction by Jeroen Deploige
Morning session — Canon
– 9.15: David J. Wrisley (New York University Abu Dhabi [AE]): “Recasting the can(n)ons: Towards a New Generation of Computational Medieval French”
– 10.00: Jean Baptiste Camps & Julien Randon-Furling (École des chartes [FR] & Panthéon-Sorbonne University [FR]): “Was there a ‘Medieval Literary Canon’ in the Middle Ages?”
— 10.35: Coffee break
– 11.00: Julie Orlemanski (University of Chicago [US]): “How to Read Exempla: Challenges of a Text Type”
– 11.35: Wouter Haverals (University of Antwerp [BE]): “The Measure of Middle Dutch: Empirical Assessment of Aesthetic Observations on the Rhythm of Middle Dutch Rhymed Literature”
— 12.20: Lunch
Afternoon session — Text Editions
– 14.00: Peter Robinson (University of Saskatchewan [CA]): “Collaborative Online Editing of a Canonical Textual Tradition”
– 14.45: Lydia Wegener & Nadine Arndt (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities [DE]):“The Benefit of Digital Editions for the Reconstruction of Mystical Discourse: Two Composite Treatises as Test Case”
— 15.20: Coffee break
15.45: Miriam Edlich-Muth (University of Düsseldorf [DE]): “Using Interactive Network Graph Editions of Medieval Manuscripts to Explore the Principles of New Philology”
16.20: Gustavo Fernández Riva (University of Buenos Aires [AR]): “Naming and Renaming Texts. Distant Reading of Middle High German Rubrics in Miscellany Manuscripts”
– 17.30: City Walk (with Tineke Van Gassen)
– 19.30: Conference Dinner
September 18` — Tuesday
– 8.30-9.15: Arrival and coffee
Morning session — Authorship
– 9.15-10.00: Diane Watt & Mary Dockray-Miller (University of Surrey [UK] & Lesley University [US]): “Women’s Patronage, Authorship, and Collaboration in the Medieval Literary Canon”
– 10.00-10.35: Jeroen De Gussem & Jeroen Deploige (Ghent University [BE]): “Between Manuscript and Edition: Scribal (re)writing in Hildegard of Bingen’s Liber Divinorum Operum”
— 10.35: Coffee break
– 11.00: Justin Stover (University of Edinburgh [UK]): “Canonical Texts, Medieval Editors: A Computational Approach?”
– 11.35: Godfried Croenen (University of Liverpool [UK]): “Guillebert de Mets: Scribe, Editor or Author? Digital Tools and the Analysis of the Working Methods of a Late Medieval Flemish Scribe”
— 12.20: Lunch
Afternoon session — Corpus bias
– 14.00: Karina van Dalen-Oskam (University of Amsterdam [NL]): “How to Avoid Corpus Bias: Some Thoughts on Building Digital Research Corpora of Medieval Texts
– 14.45: Eveline Leclercq (Université de Strasbourg [FR]): “Stylometry in Charters: a Practical Test on the Case of Cambrai”
— 15.20: Coffee break
– 15.45: Reima Välimäki (University of Turku [FI]): “Authorship attribution and the Late Medieval Literature: Challenges and Solutions of a Heterogeneous Corpus”
– 16.20: Maciej Eder (Pedagogical University of Kraków [PL]): “What is the Difference Between Prose and Poetry, Really? A Computer-assisted Analysis of Latin Style”
– 16.55: Closing dicussion moderated by Mike Kestemont & Wim Verbaal (University of Antwerp [BE] & Ghent University [BE]).
– 17.30: Reception

REGISTRATION (€ 40,00)
– Deadline: before Monday 10 September. Registration
– fee includes lunch and is payable upon arrival.
– contact (Jeroen De Gussem): jedgusse.degussem@ugent.be
FREE ENTRANCE:
Members of the Henri Pirenne Institute for Medieval Studies
LOCATION
Jozef Plateau Conference Room
Jozef Plateaustraat 22
9000 Ghent
QUESTIONS?
contact: jedgusse.degussem@ugent.be
website: www.mcda.ugent.be

Organising Committee
Jeroen De Gussem, Els De Paermentier, Jeroen Deploige, Veerle Fraeters, Mike Kestemont, Wim Verbaal, Dinah Wouters
Academic Board
Jeroen Deploige, Mike Kestemont, Lars Boje Mortensen, Francesco Stella, Karina van Dalen-Oskam, Wim Verbaal, Frank Willaert

The flyer can be downloaded here: canon-2018-brochure

Herinnering – VWM-uitstap ‘Roep om rechtvaardigheid’ – 13 april 2018, Mechelen

Afgelopen week bracht de redactie van de VRT samen met onderzoeksrechter Philippe Vanlinthout een bezoek aan de tentoonstelling Roep om Rechtvaardigheid in het Museum Hof van Busleyden te Mechelen.

 

Over enkele weken, op vrijdag 13 april 2018, kunnen ook de leden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de tentoonstelling gratis bezoeken tijdens onze jaarlijkse uitstap. Net als de redactie van de VRT, hebben we het voorrecht te zullen worden rondgeleid door prof. dr. Samuel Mareel, curator van de tentoonstelling.

Praktisch:

 • De uitstap vindt plaats op 13 april en is gratis voor leden van de VWM
 • Gelieve in te schrijven vóór 1 april via het onderstaande formulier
 • We verzamelen om 13.45 uur aan de ingang van het museum, zodat we om 14 uur kunnen starten
 • Het bezoek duurt ongeveer 2 uur
 • Tickets worden op voorhand door de VWM gekocht
 • Wie om de één of andere reden verhinderd zou zijn, gelieve dit te laten weten, dan kunnen de gereserveerde tickets geannuleerd of doorgegeven worden
 • Meer informatie over de tentoonstelling, zie website

Huldeboek Albert Derolez: Plechtige zitting 25 April, Brussel

Om het binnenkort verschijnende huldeboek voor Prof. dr. em. Albert Derolez te presenteren, wordt een plechtige zitting  georganiseerd op 25 April 2018, 16 uur (Rubenszaal, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel).

Program:

16:00 Sign-in
16:30 Mot de bienvenue Lucien REYNHOUT (KBR & ULB), Benjamin VICTOR (Université de Montréal)
16:45 Laudatio (in het Nederlands) Sylvia VANPETEGHEM (UniversiteitGent)
17:00 Book Presentation
17:15 Lecture «The Ephemeral in Medieval Written Culture» Erik KWAKKEL (Universiteit Leiden)
18:00 Reception (Courtesy of James H. Marrow)

 

 Inschrijven voor de boekpresentatie is noodzakelijk en mogelijk via deze link. Een antwoord wordt verwacht vóór18 April

Meer informatie vindt u op de flyer.

3-year Postdoc in Medieval Cultural and/or Social History, University of Queensland

The School of Historical & Philosophical Inquiry of the University of Queensland (Australia) is looking for a 3-year postdoctoral research fellow in medieval cultural and/or social history.

The School of Historical & Philosophical Inquiry

The School of Historical & Philosophical Inquiry is a dynamic team with a reputation for innovative approaches to teaching and research excellence. We consider and explore how human beings have ordered and made sense of their world throughout history, from ancient times through to the present, and how this informs our futures. Our disciplinary groupings of Classics and Ancient History, Studies in Religion, Philosophy and History are united by this common intellectual quest, and are mutually reinforced and supported by each discipline’s distinct approaches, perspectives and methodologies.

The role

The primary purpose of the position is to work with and alongside the Head of the School (HoS), to conduct research in the broad area of medieval cultural and social history. The postdoctoral fellow will undertake her/his own research project, as well as make a contribution to teaching in the School of Historical and Philosophical Inquiry.

The person

Applicants should have completed a PhD within the past three years in the area of history, medieval history or medieval studies. They should have demonstrated capacity to conduct research of a high quality in the area of medieval history; excellent academic skills; capacity to write academic publications of a high quality; some undergraduate or postgraduate teaching experience in history; relevant language knowledge including some knowledge of Latin; and ability to work as part of a team.

The University of Queensland values diversity and inclusion.

Applications are particularly encouraged from Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. For further information please contact our Australian Indigenous Employment Coordinator at: atsi_recruitment@uq.edu.au

Applications are also encouraged from women.

Remuneration

This is a full-time fixed term 3 year appointment at Academic Level A. The remuneration package will be in the range $78,552 – $87,535 p.a., plus employer superannuation contributions of up to 17% (total package will be in the range $91,905 – $102,415 p.a.).

Position Description

Download File 502991_NEW_Postdoctoal Research Fellow PD.pdf

Enquiries

To discuss this role please contact Professor Megan Cassidy-Welch at m.cassidywelch@uq.edu.au.

To submit an application for this role, use the Apply button below. All applicants must supply the following documents: Cover letter, Resume and Selection Criteria responses.

For information on completing the application process click here.

Advertised: 
Applications close: E. Australia Standard Time

Séminaires-conférences du Centre « Pratiques médiévales de l’écrit » de l’Université de Namur

Le centre de recherche « Pratiques médiévales de l’écrit » (institut de recherche PaTHs) de l’l’Université de Namur propose pour cette année 2018 une une nouvelle série de séminaires-conférences.

Le premier rendez-vous est fixé au 21 février prochain : Richard Sharpe, de l’Université d’Oxford viendra donner une conférence sur les chartes de la période anglo-normande en Angleterre et en Écosse. Les prochains rendez-vous sont à retrouver ici.

Les séances se tiendront à chaque fois de 16h à 18h, au local L34 (séminaire d’Histoire), de la Faculté de Philosophie et Lettres. Le centre de recherche PraME a été créé en 2009 à l’initiative des historiens médiévistes et des philologues romanistes de l’UNamur. Il réunit actuellement une vingtaine de chercheurs qui consacrent leurs travaux aux multiples facettes de l’activité d’écriture à travers l’Europe « latine » durant le Moyen Âge. L’un de ses objectifs principaux est de promouvoir les collaborations à tous les niveaux dans ce secteur de la médiévistique, grâce à des initiatives de coordination et de décloisonnement de la recherche. Cela passe notamment par l’organisation de séminaires, de colloques et d’ateliers de recherche interdisciplinaires. Plus d’infos : etienne.renard@unamur.be.

Vierde Dag van de Medioneerlandistiek (1 juni 2018, Leiden)

Enkele weken geleden kondigden we de Vierde Dag van de Medioneerlandistiek aan, die zal plaatsvinden op 1 juni 2018 te Leiden. Het thema van de dag is Bold and Boundless en zal in het teken staan van de internationale dimensie van het vakgebied. Een langere themabeschrijving vindt u op de website van het Facebook-evenement. Het gedetailleerde programma van de dag kan u hier raadplegen.

De organisatoren verwelkomen graag iedereen die de studie van het Middelnederlands en de Middelnederlandse literatuur een warm hart toedraagt. Aanmelden kan u door een mailtje te sturen naar: y.a.a.van.damme@hum.leidenuniv.nl.