Category Archives: Vacatures

Vacature AIO/PhD ‘The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca 1200 – ca 1500)’ (Universiteit Utrecht)

In het kader van het NWO Vrije Competitie project The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca 1200 – ca 1500) is bij het onderzoeksinstituut Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) plaats voor een Assistent-In-Opleiding (AIO) oftewel PhD-student Middelnederlandse literatuur.

Onderzoeksprogramma

Dit project richt zich op het meertalige karakter van de literaire cultuur van middeleeuws Vlaanderen. Het zoekt antwoord op de vraag hoe Nederlandse, Franse en Latijnse eentalige en meertalige teksten in deze regio functioneerden en interacteerden tussen ca. 1200 en ca. 1500. Het project is georganiseerd in drie deelprojecten. Twee Postdocs richten zich op de Franse, Nederlandse en Latijnse teksten en handschriften die in Vlaanderen werden geschreven, geproduceerd en gerecipieerd. Het derde deelproject, uitgevoerd door de AIO die we nu zoeken, onderzoekt meertalige teksten en codices waarin Nederlands voorkomt. De volledige vacature kan u hier raadplegen. Klik hier voor het volledige onderzoeksprogramma.

Solliciteren

De sollicitatie dient te bestaan uit:

 1. Een motivatiebrief
 2. Een curriculum vitae
 3. Naam en e-mailadres van ten minste 1 referent
 4. Ten minste 1 voorbeeld van geschreven werk
 5. Een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten op bachelor en master niveau

Geinteresseerd? Reageer dan vóór 8 oktober 2018 via de sollicitatieknop van de Universiteit Utrecht. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 oktober 2018.

Praktijkassistent geschiedenis, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Deeltijdse (50%) vacature praktijkassistent geschiedenis (met specialiteit ancien régime) aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.

De functie van praktijkassistent bestaat uit:

 • Begeleiding van de studenten bij de onderzoekstaken en papers
 • Onderwijsondersteuning bij de colleges van prof. Paul Trio
 • Enkele taken binnen de organisatie van de faculteit Letteren (Kulak)
 • Meer algemeen: een gevarieerd takenpakket en een flexibel werkschema

Voor meer informatie, klik hier.

Vacature docent Oudere Nederlandse Letterkunde (Groningen)

Bij de afdeling Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen bestaat m.i.v. 1 augustus a.s. een vacature voor een docent Oudere Nederlandse Letterkunde. Het gaat om een aanstelling van 0.6 voor één jaar, voornamelijk voor het geven van onderwijs. De aanstelling bevat geen onderzoekstijd.
Voor de tekst van de vacature volg onderstaande link:

Vacature docent middeleeuwse stadsgeschiedenis (Vrije Universiteit Brussel)

Er is een vacature voor een voltijds docent Middeleeuwse Stadsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Het betreft een aanstelling als BOF research tenure track docent door de Onderzoeksraad, met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na vijf jaar. Aangezien het mandaat een “dakpanconstructie” betreft in het kader van een emeritaat voorzien in 2023, ligt de nadruk in de eerste fase van de aanstelling op de onderzoekscomponent, maar wordt van de kandidaat verwacht dat deze tegen 2023 eveneens een volwaardige onderwijsopdracht in dit domein verzorgt. Kandideren kan tot uiterlijk 27 april 2018.
Meer informatie: Paul Erdkamp (voorzitter opleiding Geschiedenis)
——————————————————————————————————————————
There is a vacancy for full-time lecture in Medieval Urban History at the Vrije Universiteit Brussel. The succesful candidate will be awarded a research tenure track position by the Research Council for five years, with the possibility of promotion and tenure after this period. While the focus lies with research activities in the first phase of the mandate, the succesful candidate is expected to take on full teaching possibilities upon tenure by 2023. Deadline to apply is April 27th 2018.
More information: Paul Erdkamp (director of the History Programme)

Vacature: promovendus voor project ‘Christine Mohrmann en de (katholieke) klassiekenreceptie’ (Radboud Universiteit, Nijmegen)

De Faculteit Letteren van de Radboud Universiteit (Nijmegen) is op zoek naar een promovendus voor het project ‘Christine Mohrmann en de (katholieke) klassiekenreceptie’.

In dit vierjarige onderzoeksproject staat de persoon van classica Christine Mohrmann (1903-1988) centraal. Doel van dit wetenschappelijk onderzoek is het analyseren en beschrijven van het leven van Mohrmann tegen de achtergrond van de positie van vrouwelijke wetenschappers binnen de academische cultuur als geheel en het netwerk van classici in het bijzonder, de veranderlijke status van de studie der klassieken gedurende de twintigste eeuw en de wisselwerking van het vak met de veranderingen binnen het Nederlandse en internationale katholicisme.

Als promovendus analyseert u het nagelaten archief van Mohrmann, alsmede dat van de Radboud Universiteit en andere (katholieke) organisaties waarbinnen Mohrmann actief was. Tevens analyseert u de inhoud van haar vakpublicaties en de ontvangst daarvan in nationale en internationale vaktijdschriften en netwerken van classici, historici en theologen. U schrijft hierover een proefschrift dat zich tevens leent om te worden uitgegeven als lezenswaardige en toegankelijke Nederlandstalige biografie die het honderdjarig bestaan van de Radboud Universiteit in 2023 luister bijzet. Het onderzoeksproject kent derhalve een strikte deadline. Uw onderzoek ressorteert deels onder de afdeling Geschiedenis (i.h.b. cultuurgeschiedenis) en deels onder Algemene Cultuurwetenschappen (i.h.b. receptiegeschiedenis).

Solliciteren kan tot 4 maart 2018. Meer informatie over de vacature vindt u op deze website.

Vacature: Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen)

Het onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UAntwerpen heeft volgende deeltijdse (70 %) vacature: zelfstandig academisch personeel in het domein Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Solliciteren kan tot uiterlijk 2 april 2018.

De volledige vacature vindt u op deze website.

1 PhD ‘Prophylactic Healthcare and the Urban Public’ University of Amsterdam

The Amsterdam School of Historical Studies (ASH), one of the six research schools which at the Faculty of Humanities carry out research under the aegis of the Amsterdam Institute for Humanities Research, currently has a vacant PhD position as part of the ERC-project Healthscaping, led by prof. G. Geltner

Project description

HealthScaping traces the development and impact of preventative healthcare policies, medical discourses and social and religious practices in the continent’s two most urbanized regions in the later Middle Ages, Italy and the Low Countries. The project taps numerous written, material and visual sources and archaeological data from several sites, and examines them also by critically engaging the insights of governmentality studies, cultural-spatial analysis and actor-network theory. A multidisciplinary team, also working in a Geographical Information Systems environment and generating innovative urban health maps, will recover earlier societies’ struggles with domestic and industrial waste, travel and labor hazards, food quality, and social and religious behaviors considered harmful or dangerous.

Within this framework, a PhD candidate proficient in Latin and the relevant vernacular/s will chart and analyse the dissemination of medical knowledge pertaining to prophylactic healthcare passed along several textual and visual conduits beyond the boundaries of traditional medical literature and in two distinct spheres. First, it will track the transmission of medical knowledge among the urban population – identifying medical arguments bearing upon the non-naturals (including quality of air and water, diet, evacuations, motion and rest), hygiene and the senses and their interpretation of physical and spiritual wellbeing in schoolrooms, from the pulpit as well as in urban households. Secondly, it will contextualize the dissemination of prophylactic knowledge and its application in normative sources regulating behaviour, for instance in municipal and guild statutes, regulations of brotherhoods and monastic regulae produced especially in cities in Italy and/or the Low Countries. Researching the interplay of arguments between medical knowledge, good citizenship and social hygiene in diverse behavioral scripts, this research will identify and study the specific urban milieus where medical knowledge was adapted and disseminated, thereby offering a unique insight into the levels of public health awareness and responses thereto, both of compliance and resistance, beyond academic environs.

The PhD candidate’s tasks will include:

 • completion and defence of a PhD thesis within 4 years;
 • writing two peer-reviewed scholarly articles in major journals;
 • contributing to the project database;
 • active participation in and organization of project activities.

Requirements

The successful applicant must have:

 • a completed Research MA or equivalent in medieval history or a related field in the Humanities;
 • knowledge of premodern health and urban history;
 • research experience in archives and manuscript libraries;
 • a thorough command of Latin and relevant vernaculars (Middle Dutch and/or Italian), excellent English and a working knowledge of pertinent modern languages, e.g. French, German, Italian, Spanish;
 • enthusiasm for collaborative, multidisciplinary research;
 • strong organizational skills.

Further information

For further information, please contact:

Appointment

The appointment will be for 30.4 hours per week (0.8 FTE) for a maximum period of four years at the Department of History, European Studies & Religious Studies of the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam. The research will be carried out under the aegis of ASH. The appointment is initially for a period of 16 months; contingent on satisfactory performance it will be extended by a maximum of 32 months. The intended starting date of the contract is 1 September 2018. The gross monthly salary (on a full-time basis) will range from €2,222 during the first year to €2,840 during the fourth year, in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities.

Job application

Applications should include the following information, in one PDF file (not zipped):

 • a letter of motivation;
 • a full academic CV;
 • a writing sample of c. 10.000 words (the equivalent of an article or book chapter);
 • the names and contact details of two referees who may be approached by the selection committee.

Applicants must have completed their RMA before the start of this PhD project.

Please submit your complete application no later than 15 February 2018 to solliciteren2018-FGW@uva.nl.

Only complete applications submitted as one PDF file to this email address will be considered.

Please state vacancy number 18-025 in the subject line of your application.

Interviews will take place in the first two weeks of April. For candidates living abroad interviews may be held via Skype. #LI-DNP

More information can be found at this link.

Vacature: Medewerker Publieksbemiddeling Collectie Bulskampveld

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is op zoek naar een dynamische en veelzijdige Medewerker Publieksbemiddeling voor de Collectie Bulskampveld. Hij/zij is verantwoordelijk voor het coördineren en realiseren van de ontsluitings- en publieksactiviteiten die CAG wenst op te zetten rond en met de Collectie Bulskampveld. De medewerker wordt in zijn/haar taken bijgestaan door de Collectiebeheerder Collectie Bulskampveld, de coördinator en andere stafmedewerkers van CAG.

Meer informatie over deze vacature vindt u via deze link.

Vacature 1 postdoc IRIS-Scripta (Parijs)

L’Initiative de Recherche Interdisciplinaire Stratégique “Scripta-PSL. Histoire et pratiques de l’écrit” lance un appel à candidatures pour un contrat post-doctoral d’une durée de douze mois, à compter du 1er mai 2018 (date négociable).

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles tous les post-doctorants sans distinction, qu’ils aient soutenu leur thèse dans un établissement de PSL, ailleurs en France ou à l’étranger, qu’ils soient présentement rattachés à un laboratoire ou une institution, ou non.

On attend du post-doctorant qu’un travail original et significatif résulte du post-doctorat. On attend également qu’il ou elle s’investisse dans les activités de Scripta, p. ex. sous la forme d’une intervention aux colloques ou aux séminaires de Scripta.

Critères d’évaluation

L’évaluation se fera sur la base des critères suivants :

 • Adéquation à la problématique scientifique de Scripta-PSL (voir le descriptif dans le document ci-joint) ;
 • Insertion dans au moins deux axes de recherche de Scripta, auxquels le projet aura vocation à contribuer scientifiquement ;
 • Qualité scientifique, précision et originalité du projet (p. ex. mise en œuvre de compétences rares, interdisciplinarité, etc.) ;
 • Profil du candidat (parcours antérieur, publications).

Les candidats retenus au terme d’une première évaluation sur la base du dossier écrit seront invités à présenter leur projet devant une commission comprenant les membres du Comité de Pilotage de Scripta fin mars, soit directement, soit par vidéo-conférence.

Dossier de candidature

Le dossier pourra être soumis en français ou en anglais. Il comprendra :

 • Le formulaire ci-joint
 • Une lettre de motivation
 • Un curriculum vitae détaillé
 • Une liste des publications (parues, acceptées, soumises)
 • Un projet détaillé de 5 pages maximum (avec annexes optionnelles, hors limitation de pages)
 • Le dossier des publications sous format électronique (pdf) comprenant : la thèse, le rapport de soutenance (lorsqu’il existe) et les publications.

Dans le projet détaillé, veuillez préciser, en particulier, les points suivants :

 • Objet de la recherche et problématique ; état de la recherche sur le sujet (en général, et du candidat en particulier) ; positionnement scientifique et méthodologie ; nature des résultats escomptés ;
 • Insertion dans les axes de recherche de Scripta-PSL et contribution à ceux-ci ;
 • Intentions de publication : au terme de la période de 12 mois du contrat post-doctoral et/ou à moyen terme au-delà de celle-ci.

Veuillez nous faire parvenir en pdf les pièces du dossier, libellées ainsi :

 • L’ensemble des pièces requises, sauf publications, sous la forme : dossier_NOM.pdf ;
 • Les publications sous la forme : publications_NOM.pdf.

Les dossiers devront être soumis à l’adresse scripta@univ-psl.fr au plus tard le 15 février 2018, à minuit.

Vacature Expert onroerend erfgoed Regionaal Landschap de Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen zoekt een expert onroerend erfgoed (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Regionaal Landschap de Voorkempen is een vzw die actief is in het Noordwesten van de
provincie Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel
en 3 districten van de stad Antwerpen ). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak
van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie -en recreatie, het
zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren
projecten (op terrein) dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen
en de gemeentebesturen uit de streek.
In samenwerking met 9 gemeenten (Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Wijnegem,
Wommelgem, Kapellen, Zoersel, Ranst, Schilde) uit ons werkingsgebied werken we aan
de zorg voor onroerend erfgoed via een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
(IOED). De focus van deze werking ligt op het bouwkundig, archeologisch en
landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te
behouden, ontwikkelen en te ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en
deskundige partners willen we het erfgoed onder de aandacht brengen, zo een groot
draagvlak creëren en het veilig te stellen voor de toekomst.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar iemand om ons team te versterken als
expert onroerend erfgoed waarbij expertise rond bouwkundig erfgoed en
affiniteit met archeologie belangrijk is.

Je takenpakket.

Expert onroerend erfgoed:

 Op maat van de streek, jaaractieplannen Onroerend Erfgoed opmaken en mee
helpen realiseren op basis van het reeds gemaakte beleidsplan IOED Voorkempen.
 Missing links detecteren, inventariseren en analyseren van het onroerende erfgoed
in de Voorkempen.
 Lokaal draagvlak voor het Voorkempens Onroerend Erfgoed creëren en integreren
in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus en dat in overleg met de
verschillende actoren binnen de regio.
 Bouwt het erfgoednetwerk verder uit en brengt alle actoren samen (besturen,
administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers); zorgt voor
interdisciplinaire kruisbestuiving en coördineert gezamenlijke acties en projecten.
 Ontwikkeling, uitvoering en/of begeleiden van sensibiliserings-, communicatie- en
publieksgerichte initiatieven.
 Ondersteuning en advisering aan derden inzake het bestaande erfgoedinstrumentarium.
 Stimuleren en zoeken naar nieuwe initiatieven en/of projecten rond Onroerend
Erfgoed.
 Opmaak van erfgoedtoetsen voor bouwkundig erfgoed.
 Verankeren van het onroerend erfgoed in het ruimtelijk beleid.
 …

Je profiel

De kandidaat beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende
richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
 Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
 Architectuur
 Stedenbouw en ruimtelijke planning
 Monumenten- en landschapszorg
 Geschiedenis
 Bouwhistorica
 …

Je vaardigheden

 Je bent bij voorkeur vertrouwd met het werkingsgebied van Regionaal Landschap
de Voorkempen en IOED Voorkempen en kent het lokale erfgoednetwerk.
 Kennis inzake monumentenzorg.
 Affiniteit met archeologie.
 Notie van ruimtelijke ordening.
 Kennis van de wet en regelgeving inzake Onroerend erfgoed
 Consequent handelen conform het beleidsplan van de IOED en visie van de
gemeenten
 Communicatieve en sociale vaardigheden, in staat zijn zelfstandig overleg te
organiseren met de verschillende partners en betrokkenen en mensen te
motiveren tot samenwerking.
 Vertrouwd met het ontwikkelen van een visie en het vertalen ervan naar concrete
acties.
 Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken met zin voor verantwoordelijkheid.
 Teamspeler (niet terugschrikken voor het werken met en voor anderen) .
 Affiniteit met het erfgoed, de streekidentiteit en het landschap in de Voorkempen.
 Vlotte schrijfstijl en kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken.
 Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen).
 Goede kennis van PC-toepassingen en GIS applicatie is een pluspunt.
 Beschikken over rijbewijs B en eigen wagen.

Ons aanbod

 Voltijds contract van onbepaalde duur, maar in onderling overleg kunnen ook
andere regimes.
 Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, GSM
abonnement.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische
werkomgeving.
 Verloning volgens barema’s van provinciale overheid.
 Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen een mail ten laatste op 14 december 2017 naar info@rldevoorkempen.be,
met als onderwerp ‘sollicitatie expert onroerend erfgoed, en volgende documenten in
bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de geselecteerde kandidaten
via mail een thuisopdracht op 19 december 2017. Op 9 januari 2018 vinden de
sollicitatiegesprekken plaats waar de thuisopdracht wordt gepresenteerd als mondelinge
proef gevolgd door een schriftelijke proef.
U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.
Meer informatie? Ines van Limbergen gsm: 0474.74.68.94 of ines.vanlimbergen@rldv.be

Alle informatie vindt u ook op deze link.