Category Archives: Uncategorized

Inschrijvingen Landschapscontactdag “Grenzen”, Wervik, 29 september 2017

Op vrijdag 29 september 2017 wordt de twaalfde editie van de landschapscontactdag georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Grenzen in het landschap’. Centraal staan het ontstaan en de transformatie van grenzen in het landschap en de betekenis ervan vroeger en nu. Plaats van afspraak is het Gemeenschapscentrum Forum in Wervik.

Op de landschapscontactdagen staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Het volledige programma van de studiedag is hier te vinden. Deelname is gratis maar inschrijven is vereist via de website (tot en met 22 september).

 

Verblijf “Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris” voor recente doctors in de middeleeuwse geschiedenis

Le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP) lance pour la 4e année son appel pour la bourse Robert de Sorbon 2018.

La bourse Robert de Sorbon du LAMOP s’adresse aux docteurs en histoire médiévale ayant soutenu leur thèse à l’étranger, depuis trois ans au maximum.

Cette bourse permettra au lauréat de réaliser un séjour d’un mois, du 1er au 31 mars, au sein du Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, lequel prendra en charge son déplacement aller et retour, son logement à la cité internationale de Paris et lui versera une somme de 500 euros destinée à couvrir les frais courants du séjour. En outre, le lauréat obtiendra le statut de membre associé du Laboratoire pendant trois ans.

Calendrier

Publication de l’appel : 6 juillet 2017

Clôture de l’appel : 29 septembre 2017

Réunion du jury : 20 octobre 2017

Publication des résultats : 24 octobre 2017

Informations complémentaires

La composition du jury, le formulaire de candidature ainsi que le détail des pièces à fournir sont disponibles sur la page du LAMOP, à l’adresse :
https://lamop.univ-paris1.fr/bourse-du-lamop/

 

Doctorandidag VWM, 5 mei 2017, Antwerpen

Op vrijdag 5 mei organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse Doctorandidag, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Hier komen gevorderde doctorandi hun onderzoek toelichten en bediscussiëren met referenten, collega-doctorandi en andere geïnteresseerde onderzoekers. Referenten dit jaar zijn prof. dr. Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen) en prof. dr. Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen).

De Doctorandidag gaat door op de Universiteit Antwerpen (Annex, Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen) vanaf 10h. Het volledige programma kunt u hier vinden.

Debat “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”, 29 maart 2017, Brussel

Op 29 maart 2017 wordt aan de VUB een debat georganiseerd, met als onderwerp “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”.  De organisatie is onder meer in handen van enkele jonge mediëvisten. Het debat gaat door in auditorium Q.B, Campus Etterbeek, VUB en start om 17u. Aanwezigheid doorgeven is vereist.

Voor het programma en meer informatie, zie dit document.

Vacature, Postdoc “Les cisterciennes, l’observance et l’écrit (Pays-Bas méridionaux, XVe siècle)”, Université de Namur

De Universiteit van Namen stelt een beurs ter beschikking voor een postdoctorale onderzoeker binnen het project “Les cisterciennes, l’observance et l’écrit (Pays-Bas méridionaux, XVe siècle)”. De vacature geldt voor één jaar en kan maximaal één jaar verlengd worden. De beurs is bestemd voor een internationaal mobile onderzoeker. Kandidaten hebben kennis van middeleeuws Latijn en bij voorkeur ook van middeleeuws Frans. Solliciteren kan voor 31 maart 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je hier vinden.

Call for Papers en Sessions Middle Ages Network ESSHC, Belfast 4-7 April 2018

Van 4 tot 7 April 2018 vindt aan Queen’s University, Belfast, de twaalfde editie van het “European Social Science History Conference (ESSHC)” plaats. Het “Middle Ages network” van ESSHC is op zoek naar papers en sessies, die onder de ruime noemer “sociale geschiedenis” vallen. Vooral interdisciplinaire voorstellen en comparatieve panels worden aangemoedigd door de organisatoren. Voorstellen moeten ingediend worden ten laatste op 1 mei 2017.

Meer informatie over deze call kan je vinden in deze bijlage.

Vacature Lecturer in Later Medieval History (c. 1100-1500), University of Leicester

Het departement “School of History, Politics and International Relations” is op zoek naar een permanente fulltime Lecturer in Later Medieval History (c. 1100-1500). Het onderwijs (40%) en onderzoek (40%) van de positie zal focussen op het Mediterraanse gebied, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en/of Continentaal Europa.

Kandidaten hebben een doctoraat in de geschiedenis en naast expertise in het gevraagde domein, ook expertise in één of meerdere relevante talen (Latijns, Arabisch …).

Meer informatie over de positie kan je vinden in dit document.

Call for Papers “Strangers at the gate”, Bochum, 17-18 Juni 2017

Aan de Ruhr-Universität Bochum wordt op 17 en 18 juni 2017 een conferentie georganiseerd rond het thema “Strangers at the Gate. The (un)welcome movement of people and ideas in the medieval world”. De organisatoren verwelkomen graag specialisten uit verschillende disciplines, met uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de transfer van stijlen, motieven, technologieën, de wederzijdse beïnvloeding van teksten en kunstwerken, het concept reizen in de middeleeuwen, pelgrims, missionarissen… Voorstellen voor een lezing (300-500 woorden) zijn welkom voor 30 januari 2017. 

Meer informatie over deze conferentie vind je in dit document.

 

 

reizigers, pelgrims, .

Vacature Postdoc Position “The Nordic ‘Civil Wars”, University of van Oslo

Het departement Archaeology, Conservation and History van de Universiteit van Oslo heeft een vacante positie voor een postdoctorale onderzoeker binnen het project “The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages in a cross-disciplinary and a comparative perspective”. Kandidaten beschikken over een doctoraat in de middeleeuwse geschiedenis of in een aanverwante discipline. De deadline voor het indienen van een vacature is 15 December 2016. 

Meer informatie over de vacature, is te vinden op deze website.

Een beschrijving van het project is te vinden in dit document.