Tag Archives: Ruusbroec

Ruusbroecdag

Geachte mevrouw / heer

Onze jaarlijkse Ruusbroecdag staat dit jaar in het teken van het afscheid van Prof.dr. Theo Clemens, voormalig directeur van het Ruusbroecgenootschap. Met ingang van 1 oktober is hij met emeritaat gegaan.

Theo Clemens studeerde theologie met als specialisatie kerkgeschiedenis en behaalde cum laude zijn titels van doctorandus en doctor. Zijn specialisatie was (en is) de geleefde spiritualiteit van ‘gewone’ leken zoals die waar te nemen valt in het vroegmodern religieus gebruiksdrukwerk, met name in kerkboeken. Sinds 2003 was hij voor 0,7 vte als hoofddocent verbonden aan het Ruusbroecgenootschap. In 2006 werd hij tot directeur gekozen, een functie die hij tot aan zijn emeritaat vervuld heeft. Daarnaast was hij redactiesecretaris van Ons Geestelijk Erf.

Op vrijdag 30 november 2012 neemt het Ruusbroecgenootschap officieel afscheid van Theo Clemens met een eucharistieviering, academische bijeenkomst en een receptie. De eucharistieviering wordt gehouden in de kapel (ingang via Prinsstraat 13) om 12u00. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen (routebeschrijving zie http://www.ua.ac.be/route > Stadscampus).

 

Programma:

14u00    Jan Roegiers (KU Leuven), Kerkgeschiedenis, devotie en Verlichting. P.J. Marant en de Assumptio

14u45    Peter Raedts (RU Nijmegen), Voorzichtig op weg naar de vrijheid: het begin van de katholieke emancipatie in Nederland en Engeland

15u30    pauze

16u00    Thom Mertens, Toen en nu en straks

16u15    Theo Clemens, Gedane zaken…

16u45    Receptie

 

Wij nodigen U van harte uit dit samen met ons te vieren. Indien U aanwezig wil zijn kan U zich tot 15 november aanmelden bij ingrid.deruyte@ua.ac.be  (+32 3 265 57 80; per adres: Ruusbroecgenootschap, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen).

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Thom Mertens

Directeur van het Ruusbroecgenootschap