Vacature doctoraatsbursaal (100%), Vakgroep Geschiedenis, Ugent

Binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is men op zoek naar een doctoraatsbursaal in het kader van het project
“Imitatie of differentiatie? Documentaire schriftpraktijken in dienst van lekenbesturen in Vlaanderen en aangrenzende gebieden tijdens de ‘pragmatische omwenteling’ van de late twaalfde en dertiende eeuw” (promotor: Prof. Els De Paermentier, co-promotor: Prof. Jeroen Deploige).

De kandidaat is houder van een diploma van master in de Geschiedenis of een gelijkwaardig diploma, en zal onderzoek verrichten in het domein van de middeleeuwse geschiedenis. De kandidaat heeft in zijn/haar masterscriptie bij voorkeur onderzoek verricht binnen het domein van de middeleeuwse geschiedenis en is in staat bronnen te analyseren die zowel in het Latijn als in de middeleeuwse volkstalen zijn opgesteld.

Deadline voor het indienen van kandidaturen is 15 augustus 2017. 

Meer informatie over deze vacature kan je in dit document vinden.