Tiende Landschapscontactdag, 16 oktober 2015, Aalst

Het agentschap Onroerend Erfgoed nodigt je graag uit op de tiende editie van de Landschapscontactdag, op VRIJDAG 16 OKTOBER in zaal Gillade in het Lyceum te Aalst. Het thema dit jaar is “STADSRANDEN, URBANISATIE EN (SUB)URBANISATIE”. Op deze studiedag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en -resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Tijdens ZES LEZINGEN laten we onderzoekers aan het woord die de problematiek van het (sub)urbanisatieproces van steden aanraken en inzicht geven in de historische drijfkrachten achter deze ruimtelijke ontwikkeling. In welke mate was het (sub)urbanisatieproces dat steden doormaakten, bepalend voor de ontwikkeling van de stadsranden? Hoe kan inzicht in dit proces leiden tot een beter begrip van de invulling van het voormalige stedelijk achterland? Er worden ook een aantal posters over dit thema gepresenteerd. In de namiddag worden DRIE EXCURSIES aangeboden waarbij het ontwikkelingsproces van de Aalsterse stadsranden centraal staat.

Op onze website vind je het volledige programma van de studiedag. Inschrijven kan tot 7 oktober via het inschrijvingsformulier op de website.