Symposium – Religieuze Netwerken

22e symposium van de contactgroep Signum

Vrijdag 30 november 2012, Brugge

Voor de tweeëntwintigste maal organiseert de contactgroep Signum een symposium, dat zal plaatsvinden op vrijdag 30 november 2012 in Brugge. Thema is dit jaar ‘religieuze netwerken’. In de sociologie wordt al sinds lang gebruik gemaakt van sociale netwerkanalyses, waarbij kwantificeerbare relaties tussen personen, groepen of instellingen visueel in kaart kunnen worden gebracht. Hoewel historici tegenover deze benadering vaak een wat afwachtende houding hebben aangenomen, is er de afgelopen jaren meer en meer gewezen op de noodzaak om door middel van netwerkonderzoek meer zicht te krijgen op het gedrag en de ontwikkeling van laatmiddeleeuwse geestelijken, (semi-)religieuze groepen of kerkelijke instellingen zoals kloosters en kapittels. In het Brugse Stadsarchief is een aantal boeiende lezingen geprogrammeerd, die dit thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

De traditionele excursie voert de deelnemers naar de Jeruzalemkapel, een stukje verborgen Brugs erfgoed. Deze kapel werd in de vijftiende eeuw gebouwd door de familie Adornes, die zich liet inspireren door de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem. De kerk is nog altijd privaat bezit. Ook een bezichtiging van het Stadsarchief maakt deel uit van het symposium. Zoals te doen gebruikelijk biedt het programma volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van discussie.

Programma

10.00 Ontvangst en koffie

10.25 Opening

10.30 Lezing 1: Frans Gooskens (Breda) – De ideologie en strategie van een curiaal netwerk van hoge geestelijken met vertakkingen naar Brabant in de vijftiende eeuw

11.15 Lezing 2: Merlijn Hurx (Universiteit Utrecht) – Voor kapittel en parochie: de bouw van stadskerken in de Nederlanden

12.00 Wandeling naar restaurant voor de lunch. Na de lunch bezichtiging van de Jeruzalemkapel o.l.v. Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge)

14.30 Algemene ledenvergadering

14.45 Lezing 3: Hendrik Callewier (Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk) – Netwerken en sociaal kapitaal bij de seculiere clerus van het Bourgondische Brugge

15.30 Thee/koffie

15.45 Lezing 4: Letha Böhringer (Stadtarchiv Köln) – Religiöse und familiäre Netzwerke Kölner Beginen im 13. und 14. Jahrhundert

16.30 Rondleiding in het Stadsarchief (door Noël Geirnaert)

17.15 Borrel en aansluitend de mogelijkheid tot deelname aan het diner (voor eigen rekening)

Kosten

Voor leden van Signum bedragen de kosten voor deelname (inclusief koffie/thee, lunch) € 15,-; niet-leden betalen € 20,-, studenten € 15,-. Aanmelding is mogelijk door middel van een e-mail aan de secretaris van Signum, Bas Diemel (basdiemel@hotmail.com). De kosten van deelname kunnen op de dag van het symposium ter plaatse worden voldaan.

Praktische informatie

Het Signumsymposium vindt plaats in het Stadsarchief Brugge, Burg 11A, aan een van de twee centrale pleinen in de Brugse binnenstad (telefoon +32(0)50 44 82 60). Het Stadsarchief is vanaf het station per bus in circa een kwartier te bereiken, te voet in een klein half uur.

Nota bene: lezing Dries Vanysacker

Op donderdagavond 29 november organiseert de vriendenvereniging Levend Archief een avond waarop prof. Dries Vanysacker (KU Leuven) een lezing verzorgt over het Vatikaans archief. Deelnemers aan het Signum-symposium zijn van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Plaats van handeling is het Stadsarchief, waar de lezing om 19.30 uur begint.