Negende Landschapscontactdag

De negende editie van de Landschapscontactdag (3 oktober 2014, Zonhoven) staat in het teken van de dualiteit van oude cultuurlandschappen en hun natuurwaarde. Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek. Dit jaar ligt de focus op het thema ‘De constructie van de wildernis’. Meer informatie vindt u in deze brochure.