Ruusbroec encounters… Instituut voor Joodse Studies: Tussen Christelijke Vroomheid en Joodse Geleerdheid: de werelden van Johannes Campensis (c. 1491-1538)

In 2015 organiseert het Ruusbroecgenootschap een reeks activiteiten om haar negentigjarig bestaan als onderzoeksinstituut te vieren: Ruusbroec Encounters. Voor elk van deze activiteiten ging het Ruusbroecgenootschap een partnerschap aan met een ander onderzoeksinstituut van binnen of buiten de Universiteit Antwerpen. Samen gingen ze op zoek naar raakvlakken tussen hun onderzoeksgebieden. Op 26 maart 2015 vindt de eerste ‘Ruusbroec Encounter’ plaats in samenwerking met het Instituut voor Joodse Studies.

Bewonderd door Erasmus, gedrukt door Dirk Martens, geschoold in het Grieks, Hebreeuws en Latijn aan het drietalencollege te Leuven waar hij zelf van 1521 tot 1531 Hebreeuws zou doceren: de hebraïcus en priester Johannes Campensis (c. 1491-1538) behoort tot de meest vooraanstaande Nederlandse Renaissance humanisten. Ondanks zijn internationaal vermaarde werk is Campensis bij lange na niet de aandacht ten deel gevallen die hij verdient. Daarom zullen August den Hollander en Theodor Dunkelgrün in een tweespraak hernieuwde aandacht vragen voor de geleerde wereld van Campensis. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de raakvlakken tussen Christelijke vroomheid en Joodse geleerdheid, en naar de geschiedenis van het Hebreeuwse boek – en van het uit het Hebreeuwse vertaalde boek – in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de zestiende eeuw.

 

Deze eerste ‘Ruusbroec Encounter’ vindt plaats in Het Prentenkabinet in het Hof van Liere (Stadscampus Universiteit Antwerpen). Het programma vangt aan om 20u. Napraten kan achteraf tijdens de receptie.

 

Gelieve in te schrijven via dit inschrijvingsformulier. Voor meer informatie kan u mailen naar ruusbroec90jaar@uantwerpen.be.

 

Met hartelijke groeten,

Het Ruusbroecgenootschap en het Instituut voor Joodse Studies

Universiteit Antwerpen