Feestbundel Thérèse de Hemptinne

Beste collega’s,

In oktober 2012 ging collega prof. Thérèse de Hemptinne met pensioen. Thérèse de Hemptinne is sedert 1971 verbonden aan de vakgroep (middeleeuwse) Geschiedenis en heeft er jarenlang gedoceerd en onderzoek verricht binnen de disciplines ‘Hulpwetenschappen van de Geschiedenis (paleografie, oorkondeleer, chronologie)’, ‘Politieke en sociale geschiedenis van de middeleeuwen’ en ‘Vrouwen- en gendergeschiedenis van de middeleeuwen’.

Ter ere van haar afscheid werd een feestbundel samengesteld, die een herpublicatie omvat van haar voornaamste wetenschappelijke bijdragen in het werkveld van de mediëvistiek. De eenentwintig publicaties worden aangeboden in drie thematische hoofdstukken: ‘Oorkonden en kanselarijwerking’, ‘Gender en politieke geschiedenis’, en ‘Vrouwen en geletterdheid’. Elk hoofdstuk is ingeleid door een internationaal expert(e) in het vakgebied.

De feestbundel ‘Intuitu fidelis servitii sui. Diplomatics and Literacy, Gender and Politics in the Medieval Low Countries – Selected essays’ (Academia Press) werd begin maart tijdens een informele huldiging aan Thérèse de Hemptinne gepresenteerd, en wordt vanaf nu ook te koop aangeboden.

Meer praktische informatie over de bundel en de bestelprocedure vindt u op het bijgevoegde formulier.

Excuses voor eventuele cross-posting.

Vriendelijke groeten,

Els De Paermentier, Filip Van Tricht

Bundel TdHemptinne_bestelformulierAP