Betaling VWM-Lidgeld academiejaar 2017-2018

Met het nieuwe academiejaar in volle gang, maken we u graag attent op onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld. Dit jaar heeft de stuurgroep beslist om het lidgeld te verhogen naar €20 (in plaats van €15 de vorige jaren). Deze verhoging werd nodig geacht om de goede werking van de VMW te garanderen. Bovendien krijgt u voor dit bedrag heel wat in de plaats. We sommen de voordelen van het lidmaatschap even op:

  • U blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek. Via de nieuwsbrief verneemt u het laatste nieuws met betrekking tot activiteiten zoals conferenties, congressen, workshops, lezingen en proefschriftverdedigingen. Ook vacatures en calls for papers worden via de nieuwsbrief, de website en onze Facebook-pagina verspreid.
  • Heeft u zelf een bericht dat u graag onder de aandacht wil brengen? Stuur gerust een mailtje naar één van de VWM-secretarissen, Wouter Haverals en Micol Long, en zij doen het nodige. Zo bereikt uw bericht in één klap meer dan 500 mediëvisten.
  • Je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2017-2018 staan o.a. op het programma:
    • April 2018 – Uitstap naar de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’ (Hof van Busleyden, Mechelen) met als deskundige gids prof. Samuel Mareel (Universiteit Gent)
    • Mei 2018 – Pirenne-lezing door em. prof. Thomas Noble (University of Notre Dame)
    • Juni 2018 – Doctorandidag

De lidmaatschapsbijdrage van €20 kunt u storten op rekeningnummer BE93 5230 8078 0867 op naam van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, met vermelding van uw naam en het werkingsjaar (in dit geval: 2017-2018). Indien u beschikt over een werkingskrediet, is het mogelijk dit bedrag terug te vorderen. Wie dit wenst kan hiervoor een bewijs van betaling aanvragen bij het VWM-secretariaat.

Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 31 januari 2017.

Misschien is uw afdeling intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM. Lid worden doet u door een e-mail te sturen naar Wouter Haverals.

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk te mogen verwelkomen op de VWM-samenkomsten!​

Vacature voor 3 PhD studenten en 1 Postdoc, ‘Citizenship Discourses in the Early Middle Ages (400-1100)’, Universiteit Utrecht

Aan de Universiteit Utrecht is men op zoek naar 3 doctoraatsstudenten en 1 postdoc binnen het VICI-project Citizenship discourses in the early Middle Ages, 400-1100. Een volledige beschrijving van het project en meer informatie over de gezochte profielen is te vinden op deze website.

Deadline voor sollicitanten is gesteld op 12 oktober 2017. Startdatum: 1 maart 2018.

Inschrijvingen Landschapscontactdag “Grenzen”, Wervik, 29 september 2017

Op vrijdag 29 september 2017 wordt de twaalfde editie van de landschapscontactdag georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Grenzen in het landschap’. Centraal staan het ontstaan en de transformatie van grenzen in het landschap en de betekenis ervan vroeger en nu. Plaats van afspraak is het Gemeenschapscentrum Forum in Wervik.

Op de landschapscontactdagen staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Het volledige programma van de studiedag is hier te vinden. Deelname is gratis maar inschrijven is vereist via de website (tot en met 22 september).

 

Verblijf “Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris” voor recente doctors in de middeleeuwse geschiedenis

Le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP) lance pour la 4e année son appel pour la bourse Robert de Sorbon 2018.

La bourse Robert de Sorbon du LAMOP s’adresse aux docteurs en histoire médiévale ayant soutenu leur thèse à l’étranger, depuis trois ans au maximum.

Cette bourse permettra au lauréat de réaliser un séjour d’un mois, du 1er au 31 mars, au sein du Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, lequel prendra en charge son déplacement aller et retour, son logement à la cité internationale de Paris et lui versera une somme de 500 euros destinée à couvrir les frais courants du séjour. En outre, le lauréat obtiendra le statut de membre associé du Laboratoire pendant trois ans.

Calendrier

Publication de l’appel : 6 juillet 2017

Clôture de l’appel : 29 septembre 2017

Réunion du jury : 20 octobre 2017

Publication des résultats : 24 octobre 2017

Informations complémentaires

La composition du jury, le formulaire de candidature ainsi que le détail des pièces à fournir sont disponibles sur la page du LAMOP, à l’adresse :
https://lamop.univ-paris1.fr/bourse-du-lamop/

 

Doctorandidag VWM, 5 mei 2017, Antwerpen

Op vrijdag 5 mei organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse Doctorandidag, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Hier komen gevorderde doctorandi hun onderzoek toelichten en bediscussiëren met referenten, collega-doctorandi en andere geïnteresseerde onderzoekers. Referenten dit jaar zijn prof. dr. Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen) en prof. dr. Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen).

De Doctorandidag gaat door op de Universiteit Antwerpen (Annex, Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen) vanaf 10h. Het volledige programma kunt u hier vinden.

Debat “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”, 29 maart 2017, Brussel

Op 29 maart 2017 wordt aan de VUB een debat georganiseerd, met als onderwerp “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”.  De organisatie is onder meer in handen van enkele jonge mediëvisten. Het debat gaat door in auditorium Q.B, Campus Etterbeek, VUB en start om 17u. Aanwezigheid doorgeven is vereist.

Voor het programma en meer informatie, zie dit document.

Vacature, Postdoc “Les cisterciennes, l’observance et l’écrit (Pays-Bas méridionaux, XVe siècle)”, Université de Namur

De Universiteit van Namen stelt een beurs ter beschikking voor een postdoctorale onderzoeker binnen het project “Les cisterciennes, l’observance et l’écrit (Pays-Bas méridionaux, XVe siècle)”. De vacature geldt voor één jaar en kan maximaal één jaar verlengd worden. De beurs is bestemd voor een internationaal mobile onderzoeker. Kandidaten hebben kennis van middeleeuws Latijn en bij voorkeur ook van middeleeuws Frans. Solliciteren kan voor 31 maart 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je hier vinden.

Call for Papers en Sessions Middle Ages Network ESSHC, Belfast 4-7 April 2018

Van 4 tot 7 April 2018 vindt aan Queen’s University, Belfast, de twaalfde editie van het “European Social Science History Conference (ESSHC)” plaats. Het “Middle Ages network” van ESSHC is op zoek naar papers en sessies, die onder de ruime noemer “sociale geschiedenis” vallen. Vooral interdisciplinaire voorstellen en comparatieve panels worden aangemoedigd door de organisatoren. Voorstellen moeten ingediend worden ten laatste op 1 mei 2017.

Meer informatie over deze call kan je vinden in deze bijlage.

Vacature Lecturer in Later Medieval History (c. 1100-1500), University of Leicester

Het departement “School of History, Politics and International Relations” is op zoek naar een permanente fulltime Lecturer in Later Medieval History (c. 1100-1500). Het onderwijs (40%) en onderzoek (40%) van de positie zal focussen op het Mediterraanse gebied, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en/of Continentaal Europa.

Kandidaten hebben een doctoraat in de geschiedenis en naast expertise in het gevraagde domein, ook expertise in één of meerdere relevante talen (Latijns, Arabisch …).

Meer informatie over de positie kan je vinden in dit document.

Call for Papers “Strangers at the gate”, Bochum, 17-18 Juni 2017

Aan de Ruhr-Universität Bochum wordt op 17 en 18 juni 2017 een conferentie georganiseerd rond het thema “Strangers at the Gate. The (un)welcome movement of people and ideas in the medieval world”. De organisatoren verwelkomen graag specialisten uit verschillende disciplines, met uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de transfer van stijlen, motieven, technologieën, de wederzijdse beïnvloeding van teksten en kunstwerken, het concept reizen in de middeleeuwen, pelgrims, missionarissen… Voorstellen voor een lezing (300-500 woorden) zijn welkom voor 30 januari 2017. 

Meer informatie over deze conferentie vind je in dit document.

 

 

reizigers, pelgrims, .