Maandelijks archief: februari 2018

Research seminar of the Antwerp Centre for Urban History on “The North Sea region after the Black Death: recession, stagnation or golden age?”

Research seminar with Bruce Campbell (Queen’s University Belfast), organized by the Antwerp Centre for Urban History.

Antwerp, Monday 19th of March 2018, 15:00-17:30

Venue? UAntwerpen, Meerminne, M003 https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1161/files/CST_17_NED.pdf

With The Great Transition. Climate, Disease and Society in the Late Medieval World (CUP, 2016), Bruce Campbell has rewritten the history of both the Black Death and the European economy in the later Middle Ages. After the Great Transition the economic history of the pre-industrial world can no longer be told without taking into account climate and ecology. The Great Transition also fundamentally challenges our view of post-Black Death Europe: once the tipping point of the 1340s had been passed, Europe gradually found itself in conditions which no longer resembled the world of growth and expansion of the 12th and 13th centuries. Instead repeated plague outbreaks, demographic contraction, bullion famine, economic depression and commercial isolation characterized Europe between c. 1390 and c. 1490. For historians of the ‘Burgundian’ Low Countries, this might be a rather ‘shocking’ perspective. While not dismissing the crisis of the Later Middle Ages all together, historians of the Low Countries often tend to focus on the persistent urban economic, political and cultural dynamics of this period. Did the urban Low Countries escape the ‘systemic changes’ of the Later Middle Ages? Or, were they rather the exception to the rule, an island of ‘prosperity amidst adversity’? Or do we have to reassert the scale and depth of economic contraction and declining employment in the Later Middle Ages, even in the core regions of the Low Countries?

In this afternoon seminar, Bruce Campbell presents recent estimates of English GDP per head, daily real wage rates of men and women and annual earnings. These invite us to rethink the transformation of labour after the Black Death, starting from debates on the so-called Golden Age of Labour, declining employment and a growing leisure preference. His presentation will be followed by two papers on the Low Countries.

  1. Monday 19th March 2018, 15:00-17:30 M003

15:00: Bruce M.S. Campbell (The Queen’s University of Belfast)

Unemployment, leisure and industriousness in late-medieval and renaissance Europe

15:50: Sam Geens and Tim Soens (UAntwerp):

A golden age of leisure? Employment rates in coastal Flanders between the 13th and 15th century.

16:15: Peter Stabel (UAntwerp):

Winners and losers. Urban labour and economic decline in the post-Black Death Low Countries

16:40: Discussion

17:15: Drinks

  1. Tuesday 20th March, 10:30-12:30, R008

On Tuesday, Bruce Campbell will give a second lecture on: The Black Death: an enduring enigma.

Venue: UAntwerpen, City Campus, R008

How to attend?

Attendance of both seminar and lecture is free, but please register in advance by e-mail: tim.soens@uantwerpen.be 

The complete flyer can can be downloaded here.

Vacature: promovendus voor project ‘Christine Mohrmann en de (katholieke) klassiekenreceptie’ (Radboud Universiteit, Nijmegen)

De Faculteit Letteren van de Radboud Universiteit (Nijmegen) is op zoek naar een promovendus voor het project ‘Christine Mohrmann en de (katholieke) klassiekenreceptie’.

In dit vierjarige onderzoeksproject staat de persoon van classica Christine Mohrmann (1903-1988) centraal. Doel van dit wetenschappelijk onderzoek is het analyseren en beschrijven van het leven van Mohrmann tegen de achtergrond van de positie van vrouwelijke wetenschappers binnen de academische cultuur als geheel en het netwerk van classici in het bijzonder, de veranderlijke status van de studie der klassieken gedurende de twintigste eeuw en de wisselwerking van het vak met de veranderingen binnen het Nederlandse en internationale katholicisme.

Als promovendus analyseert u het nagelaten archief van Mohrmann, alsmede dat van de Radboud Universiteit en andere (katholieke) organisaties waarbinnen Mohrmann actief was. Tevens analyseert u de inhoud van haar vakpublicaties en de ontvangst daarvan in nationale en internationale vaktijdschriften en netwerken van classici, historici en theologen. U schrijft hierover een proefschrift dat zich tevens leent om te worden uitgegeven als lezenswaardige en toegankelijke Nederlandstalige biografie die het honderdjarig bestaan van de Radboud Universiteit in 2023 luister bijzet. Het onderzoeksproject kent derhalve een strikte deadline. Uw onderzoek ressorteert deels onder de afdeling Geschiedenis (i.h.b. cultuurgeschiedenis) en deels onder Algemene Cultuurwetenschappen (i.h.b. receptiegeschiedenis).

Solliciteren kan tot 4 maart 2018. Meer informatie over de vacature vindt u op deze website.

Vacature: Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen)

Het onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UAntwerpen heeft volgende deeltijdse (70 %) vacature: zelfstandig academisch personeel in het domein Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Solliciteren kan tot uiterlijk 2 april 2018.

De volledige vacature vindt u op deze website.

Séminaires-conférences du Centre « Pratiques médiévales de l’écrit » de l’Université de Namur

Le centre de recherche « Pratiques médiévales de l’écrit » (institut de recherche PaTHs) de l’l’Université de Namur propose pour cette année 2018 une une nouvelle série de séminaires-conférences.

Le premier rendez-vous est fixé au 21 février prochain : Richard Sharpe, de l’Université d’Oxford viendra donner une conférence sur les chartes de la période anglo-normande en Angleterre et en Écosse. Les prochains rendez-vous sont à retrouver ici.

Les séances se tiendront à chaque fois de 16h à 18h, au local L34 (séminaire d’Histoire), de la Faculté de Philosophie et Lettres. Le centre de recherche PraME a été créé en 2009 à l’initiative des historiens médiévistes et des philologues romanistes de l’UNamur. Il réunit actuellement une vingtaine de chercheurs qui consacrent leurs travaux aux multiples facettes de l’activité d’écriture à travers l’Europe « latine » durant le Moyen Âge. L’un de ses objectifs principaux est de promouvoir les collaborations à tous les niveaux dans ce secteur de la médiévistique, grâce à des initiatives de coordination et de décloisonnement de la recherche. Cela passe notamment par l’organisation de séminaires, de colloques et d’ateliers de recherche interdisciplinaires. Plus d’infos : etienne.renard@unamur.be.

The Medieval World at our Fingertips, Brepols Publishers

Graag vestigen we uw aandacht op het verschijnen van het boek The Medieval World at our Fingertips (Brepols Publishers). Aan de hand van een dertigtal verluchte manuscriptpagina’s biedt dit boek een fascinerende inkijk in de middeleeuwen. De begeleidende essays zijn van de hand van Christopher de Hamel, met een introductie door James Marrow. Meer informatie vindt u op de website van Brepols.

Vierde Dag van de Medioneerlandistiek (1 juni 2018, Leiden)

Enkele weken geleden kondigden we de Vierde Dag van de Medioneerlandistiek aan, die zal plaatsvinden op 1 juni 2018 te Leiden. Het thema van de dag is Bold and Boundless en zal in het teken staan van de internationale dimensie van het vakgebied. Een langere themabeschrijving vindt u op de website van het Facebook-evenement. Het gedetailleerde programma van de dag kan u hier raadplegen.

De organisatoren verwelkomen graag iedereen die de studie van het Middelnederlands en de Middelnederlandse literatuur een warm hart toedraagt. Aanmelden kan u door een mailtje te sturen naar: y.a.a.van.damme@hum.leidenuniv.nl.