Dag van de Medioneerlandistiek 2015

De reeks Dagen van de Medioneerlandistiek wordt dit jaar verdergezet. De Derde Dag wordt georganiseerd door de Universiteit Gent, en zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2015. Het programma bevat tenminste een eerste deel met gedachtewisselingen met Paul Wackers (UU), Frank Willaert (UA), Frits van Oostrom (UU) en Thom Mertens (UA) over de toekomst van de medioneerlandistiek, en de studie van de historische Nederlandse letterkunde in het algemeen. Als tweede deel voorziet men een buitenactiviteit te Gent in het kader van de Middelnederlandse literatuur(studie). De Dag wordt afgesloten met een receptie. Nadere informatie volgt spoedig.

Masterclass De Sacrale Ruimte september 2014

Inmiddels is definitieve informatie beschikbaar in verband met de Derde Interuniversitaire Masterclass Religie en Cultuur in het Ancien Régime over “De Sacrale Ruimte”. Deze bijeenkomst gaat door te Leuven op dinsdag en woensdag september 2014. Hierbij vindt u de bijhorende affiche en het programma.

Negende Landschapscontactdag

De negende editie van de Landschapscontactdag (3 oktober 2014, Zonhoven) staat in het teken van de dualiteit van oude cultuurlandschappen en hun natuurwaarde. Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek. Dit jaar ligt de focus op het thema ‘De constructie van de wildernis’. Meer informatie vindt u in deze brochure.